2% parama


 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS, 2018  METAIS SKYRUSIEMS ROKIŠKIO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VARPELIS“  2 PROCENTŲ PARAMĄ (NUO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO)

TIKIMĖS JŪSŲ PARAMOS IR ŠIAIS METAIS, NES GAUTOS LĖŠOS LEIS GERINTI VAIKŲ UGDYMO (SI-) APLINKĄ

 

Mūsų rekvizitai:

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“

Įmonės kodas  190237765

Tel. pasiteiravimui: (8 458) 33299

 

    Parama teikiama,  Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM  iki 2019 m.  gegužės 3 d. pateikus prašymą  pervesti  paramos gavėjui  2017 metų  gyventojų pajamų mokesčio dalį ( 2% arba 1% ir 1%  pasirinktinai)   (forma  FR0512). Prašymas pateikiamas kartu su metine pajamų deklaracija. Kurį pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (2%) ir (ar) politinėms partijoms (1%), arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

    Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

- centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx);

- įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui kartu su metine pajamų deklaracija (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM Panevėžio apskrities Rokiškio poskyriui);    

-  atsiųsti paštu, adresu: P.Cvirkos g. 7, Rokiškis LT-42163 (išskyrus elektroninį paštą).

- telefonu atsisiuntus programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.

    Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

- savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;

- savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;

- notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

    Prašymo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai. Pavyzdžiui, jums pakaks pateikti tik vieno mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama visus penkis metus ir prašymų (forma FR0512) gyventojui teikti nebereikės 5 metus. Taip pat galite pasirinkti ir 1 metams, tada prašymą reikės teikti kiekvienais metais kartu su metine deklaracija.

    Prašymo blankus (FR0512) išduoda mokesčių administratorius, taip pat juos rasite VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) ten skelbiama prašymo forma, kurią gyventojas gali atsispausdinti arba užpildyti kompiuteriu. Prašymus privaloma pildyti vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. VA-141  redakcija, patvirtintomis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR 0512p formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, kurios viešinamos adresu www.vmi.lt