= 2013 =

2013-12-03  konferencija ,,Ugdymas bendradarbiaujant. Aktualijos ir perspektyvos" (Žiūrėti)

2013-12-06 ATSAKOMASIS VIZITAS Į LUDZĄ (Žiūrėti)

2013-12-04 PRIEŠMOKYKLINUKAI - KONKURSO „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“ NUGALĖTOJAI (Žiūrėti)

2013-11-27 PEDAGOGĖS DALINOSI PATIRTIMI RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE ŠIAULIUOSE (Žiūrėti)

2013-11-14 JAU DARBELIAI NUDIRBTI (Žiūrėti)

2013-11-20 COMENIUS PROJEKTO ,,MAŽASIS MOKSLININKAS“ PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TURKIJOJE (Žiūrėti)

2013-11-19 MOKOMĖS TOLERANCIJOS (Žiūrėti)

 

2013-11-9 ,,VARPELYJE“ VĖL SVEČIAVOSI  LATVIAI (Žiūrėti)


2013-11-11 MUILO BURBULŲ FIESTA (
Žiūrėti
)


2013-10-23 ,,VARPELYJE“ – SVEČIAI IŠ LATVIJOS (
Žiūrėti


2013-10-07 EUROPOS JUDĖJIMO SAVAITĖS BĖGIMAS ,,VARPELYJE“ (
Žiūrėti


2013-10-09 PROJEKTAS „VOKIEČIŲ KALBA PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE“- TĘSIASI (
Žiūrėti
)


2013-09-28 ,,LINO MŪKOS” ŠVENTĖ (
Žiūrėti
)


2013-09-26 EUROPOS KALBŲ DIENOS PAMINĖJIMAS (
Žiūrėti
)


2013-09-17-22 PIEŠINIŲ PARODA KRAKIUOSE (
Žiūrėti
)


2013-09-20 DALYVAVIMAS  ĮVADINIAME SEMINARE SKIRTAME 2013 M. FINANSUOTŲ COMENIUS, GRUNDTVIG IR LEONARDO DA VINCI PROGRAMŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTŲ DARBO GRUPIŲ ATSTOVAMS (
Žiūrėti
)


2013-09-20 AKCIJA „DIENA BE AUTOMOBILIO“ (
Žiūrėti
)


2013-09-19 PROJEKTAS „MIKLŪS PIRŠTELIAI – GRAŽŪS ŽODELIAI“ (
Žiūrėti
)


2013-09-18 LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“ – PROJEKTO COMENIUS DALYVIS (
Žiūrėti
)


2013-09-16 MOTERŲ ANSAMBLIS DALYVAVO KAPELŲ ŠVENTĖJE (
Žiūrėti
)


2013-05-13 SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMOROKIŠKIO RAJONE 2013 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS (
Žiūrėti
)


2013-06-09 KELIONĖ Į LATVIJĄ (
Žiūrėti
)


2013-06-04 RESPUBLIKINIS SEMINARAS ,,AUGINAME RANKŲ INTELEKTĄ“ (
Žiūrėti
)


2013-06-03 ,,SAULĖS ZUIKUČIŲ“ IŠVYKA Į ANYKŠČIUS (
Žiūrėti
)


2013-05-30 VABALIUKŲ PUOTA (
Žiūrėti
)


2013-05-30 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ (
Žiūrėti
)


2013-05-24 EKOLOGIŠKAS ,,ŽIOGELIŲ” GRUPĖS DARŽAS (
Žiūrėti
)


2013-05-23 POPIETĖ – VIKTORINA “GERA BŪTI KARTU” (
Žiūrėti
)


AKCIJA ,,DAROM 2013“ (
Žiūrėti
)


2013-05-10 JUDĖJIMO SVEIKATOS LABUI DIENA (
Žiūrėti
)


2013-04-28 MOTERŲ ANSAMBLIO PASIRODYMAS TAUJĖNŲ DVARE (
Žiūrėti
)


2013-04-26 TARPTAUTINIS VOKALINĖS MUZIKOS KONKURSAS – FESTIVALIS „LĖKIME DAINŲ SPARNAIS“ (
Žiūrėti
)


2013-04-26 GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS SEMINARAS (
Žiūrėti
)


2013-04-10 ,,SEKU, SEKU PASAKĄ‘‘ (
Žiūrėti
)


2013-03-22 Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis” (
Žiūrėti
)


2013-03-22 VEIKSMO SAVAITĖ ,,BE PATYČIŲ 2013“ (
Žiūrėti
)


2013-03-14 PRAMOGA ,,ŽIEMOS DŽIAUGSMAI“ (
Žiūrėti
)


2013-03-11 VIKTORINA ,,MANO GIMTINĖ – ŠALELĖ LIETUVA“ (
Žiūrėti
)


2013-03-04 KAZIUKO MUGĖ (
Žiūrėti
)


2013-02-15 AKCIJA „AŠ NORIU GRAŽIOS LIETUVĖLĖS“ (
Žiūrėti
)


2013-03-14 KELIONĖ PO LIETUVĄ (
Žiūrėti
)


2013-03-14 POPIETĖ „SVEČIUOSE PAS OŽIUKUS“ (
Žiūrėti
)


2013-03-02 PROJEKTAS ,,SVEIKATOS TAKELIU” (
Žiūrėti
)


2013-02-28 BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ ,,JUDĖK IR BŪSI SVEIKAS“ (
Žiūrėti
)


2013-02-27 AKCIJA „ČESNAKAS“ (
Žiūrėti
)


2013-02-20 „SVEIKŲ DANTUKŲ KARALYSTĖ“ (
Žiūrėti
)


2013-02-20 METŲ TAKELIU (
Žiūrėti
)


2013-02-12 LINKSMA UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖ (
Žiūrėti
)


2013-01-25 PUSIAUŽIEMIO PRAMOGA „MEŠKUTE, VERSKIS“ (
Žiūrėti
)


2013-01-16 AKCIJA ,,PADĖKIME  ŽVĖRELIAMS“ (
Žiūrėti)