Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


2017 m. b
iudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos