Būreliai

 

Programos pavadinimas: „Anglų kalba mažiesiems“

 

Programos paskirtis. Neformaliojo vaikų švietimo programos „Anglų kalba mažiesiems“ paskirtis –  tenkinti vaikų pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo įgūdžius, padėti vaikui įgyti pažinimo bei komunikavimo kompetencijas. Taikant judriųjų žaidimų, pokalbių, vaidybos, dainavimo metodus lavinami vaikų anglų kalbos klausymo bei kalbėjimo įgūdžiai. Vaikai supažindinami su užsienio kalba (anglų) bei mokosi pagrindinius anglų kalbos išsireiškimus, posakius ir daiktų pavadinimus, kurie supa vaikus kasdienėje aplinkoje. Programa skirta 6-7 metų vaikams.

Būrelio vadovė Violeta Deksnienė

Būrelio laikas:

·         antradienį 15:00-15:30 - priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulės zuikučiai“

·         ketvirtadienis 15:00-15:30 - priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“

 

 

Programos pavadinimas: „Muzikavimo studija“

 

Programos paskirtis. Neformaliojo vaikų švietimo programos „ Muzikavimo  studija “ paskirtis - ugdyti vaiko  jautrumą gamtos garsams, muzikos intonacijoms ir ritmams. Taikant įvairius ritminius bei melodinius instrumentus susipažinti su įvairaus žanro kūrinėliais. Reikšti  įvairų poreikį jų atliekamai muzikai, ugdyti meninę asmenybę, kuri pasitikėtų savimi ir teigiamai vertintų savo pasiektas galimybes bei siektų kultūrinio – estetinio vaizdo renginių metu.  Šia programa siekiama išauklėti žmogų, kuriam muzika taptų svarbi gyvenimo dalis.

Programa skirta 2 – 4 metų vaikams.

Būrelio vadovė: Jurgita Raugienė

·         antradienis 15:00-15:20 - „Lašiukų“, „Boružiukų“ gr.

·         ketvirtadienis 11:00-11:30 - „Lašiukų“, „Boružiukų“ gr.

 


Programos pavadinimas: Etno būrelis


Programos paskirtis:
 puoselėti vaikų folklorą, kaip universalią vaikų ugdymo terpę. Ugdyti vaiką skatinant norą pažinti ir perimti tautos etnokultūrą, remiantis tautos tradicijomis, papročiais, panaudojant tinkamiausius būdus, metodus, priemones; padedant atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, saviraiškai bei tarpasmeniniams įgūdžiams atsižvelgiant į vaiko amžių, psichofizines savybes, socialinę ir kultūrinę aplinką. 
Programos dalyvių  amžius 3-7 m. Etno būrelio vaikai dalyvauja miesto, rajono, apskrities, respublikos rengiamose etninėse šventėse, liaudies konkursuose bei festivaliuose, edukacinėse programose. Būrelio veikla integruojama į įstaigoje organizuojamas šventes, vykdomus projektus. Dalyvauti kartu kviečiama ir šeima. 
Būrelio vadovė  meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė 
Būrelio laikas
·    pirmadienis 16:15-16:40, penktadienis 11:20-11:50 -„Boružiukų“, ,,Drugelių“ gr.
·   antradienis 15:30-15:50, trečiadienis 11.30-12.00 - ,,Bitučių”, ,,Kiškučių” gr.
·   pirmadienis, trečiadienis 15:00-15:30 - „Saulės zuikučių“, ,,Pelėdžiukų“ gr.