Būreliai

 

Programos pavadinimas: „Anglų kalba mažiesiems“

 

    Programos paskirtis. Neformaliojo vaikų švietimo programos „Anglų kalba mažiesiems“ paskirtis –  tenkinti vaikų pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo įgūdžius, padėti vaikui įgyti pažinimo bei komunikavimo kompetencijas. Taikant judriųjų žaidimų, pokalbių, vaidybos, dainavimo metodus lavinami vaikų anglų kalbos klausymo bei kalbėjimo įgūdžiai. Vaikai supažindinami su užsienio kalba (anglų) bei mokosi pagrindinius anglų kalbos išsireiškimus, posakius ir daiktų pavadinimus, kurie supa vaikus kasdienėje aplinkoje. Programa skirta 6-7 metų vaikams.

Būrelio vadovė Violeta Deksnienė.

Būrelio laikas:

- antradienį 15:00-15:30 - priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulės zuikučiai“

- ketvirtadienis 15:00-15:30 - priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“

 

 

Programos pavadinimas: „Muzikavimo studija“


    Programos paskirtis. Susipažinti su įvairaus žanro kūrinėliais, pažinti įvairią muziką, reikšti įvairų poreikį jų atliekamai muzikai, ugdyti meninę asmenybę, kuri pasitikėtų savimi ir teigiamai vertintų savo pasiektas galimybes bei siekti kultūrinio – estetinio vaizdo renginių metu. Pastebėti vaiko prigimtinius gebėjimus ir mokyti bendrauti socialinėje aplinkoje.
Programos dalyvių amžius 5 m. „Boružiukų“ gr. Vaikai dalyvauja miesto, rajono organizuojamuose renginiuose.
Būrelio vadovė: meninio ugdymo mokytoja Jurgita Raugienė
Būrelio laikas:
- a
ntradienis, ketvirtadienis 15.00–15.30 val. „Boružiukų“ gr.

 
Programos pavadinimas: Etno būrelis

    Programos paskirtis. Skatinti vaiko norą pažinti ir perimti tautos etnokultūrą, remiantis tautos tradicijomis, papročiais, folkloru, skatinat kūrybinę saviraišką, panaudojant tinkamiausius etninio ugdymo būdus, metodus, priemones, atsižvelgiant į vaiko amžių, psichofizines savybes, socialinę ir kultūrinę aplinką.
Programos dalyvių amžius 5-7 m. Etno būrelio vaikai dalyvauja miesto, rajono, apskrities, respublikos rengiamose etninėse šventėse, konkursuose, festivaliuose, edukacinėse programose. Būrelio veikla integruojama į įstaigoje organizuojamus renginius, vykdomus projektus, edukacines programas. Dalyvauti kartu kviečiama ir šeima.
Būrelio vadovė  meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė 
Būrelio laikas:
- antradienis, penktadienis 12:00-12:30 - „Boružiukų“, ,,Drugelių“ gr.
-
pirmadienis, trečiadienis 15:00-15:30 - „Saulės zuikučių“, ,,Pelėdžiukų“ gr.