Būreliai

 

Programos pavadinimas: „Anglų kalba mažiesiems“

    
Programos paskirtis. Neformaliojo vaikų švietimo programos „Anglų kalba mažiesiems“ paskirtis –  tenkinti vaikų pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo įgūdžius, padėti vaikui įgyti pažinimo bei komunikavimo kompetencijas. Taikant judriųjų žaidimų, pokalbių, vaidybos, dainavimo metodus lavinami vaikų anglų kalbos klausymo bei kalbėjimo įgūdžiai. Vaikai supažindinami su užsienio kalba (anglų) bei mokosi pagrindinius anglų kalbos išsireiškimus, posakius ir daiktų pavadinimus, kurie supa vaikus kasdienėje aplinkoje. Programa skirta 6-7 metų vaikams.
Būrelio vadovė Violeta Deksnienė.
Būrelio laikas:
trečiadienis 9:30-10:00 val. priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ gr.
ketvirtadienis 10:50-11:20 val. priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“gr.


Programos pavadinimas: „Muzikavimo studija“

    Programos paskirtis.
Susipažinti su įvairaus žanro kūrinėliais, pažinti įvairią muziką, reikšti įvairų poreikį jų atliekamai muzikai, ugdyti meninę asmenybę, kuri pasitikėtų savimi ir teigiamai vertintų savo pasiektas galimybes bei siekti kultūrinio – estetinio vaizdo renginių metu. Pastebėti vaiko prigimtinius gebėjimus ir mokyti bendrauti socialinėje aplinkoje.
Programos dalyvių amžius 5 m. „Boružiukų“ gr. Vaikai dalyvauja miesto, rajono organizuojamuose renginiuose.
Būrelio vadovė: meninio ugdymo mokytoja Jurgita Raugienė
Būrelio laikas:
antradienis  15:50–16:20 val. „Boružiukų“ gr.
ketvirtadienis  9:00–9:30 val. „Boružiukų“ gr.


Programos pavadinimas: „Etno būrelis“

    Programos paskirtis. Skatinti vaiko norą pažinti ir perimti tautos etnokultūrą, remiantis tautos tradicijomis, papročiais, folkloru, skatinat kūrybinę saviraišką, panaudojant tinkamiausius etninio ugdymo būdus, metodus, priemones, atsižvelgiant į vaiko amžių, psichofizines savybes, socialinę ir kultūrinę aplinką.
   
Programos dalyvių amžius 5-7 m. Etno būrelio vaikai dalyvauja miesto, rajono, apskrities, respublikos rengiamose etninėse šventėse, konkursuose, festivaliuose, edukacinėse programose. Būrelio veikla integruojama į įstaigoje organizuojamus renginius, vykdomus projektus, edukacines programas. Dalyvauti kartu kviečiama ir šeima.
Būrelio vadovė  meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė.
Būrelio laikas:
antradienis 12:00-12:30 val. „Žiogelių“, ,,Drugelių“ gr.
ketvirtadienis 15:00-15:30 val. „Žiogelių“, ,,Drugelių“ gr.
pirmadienis 15:00-15:30 val. „Saulės zuikučių“, „Pelėdžiukų“gr.
trečiadienis 15:00-15:30 val. „Saulės zuikučių“, „Pelėdžiukų“gr.


Programos pavadinimas: „Menų studija
“

    Programos paskirtis – saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas, vaiko gebėjimų atskleidimas. Studijoje vaikai susipažins su  įvairiomis meno rūšimis: floristika, keramika, tapyba, grafika, tautodaile.  Praturtins žinias apie įvairias tradicines ir netradicines raiškos priemones, medžiagas, technikas.  Kūrybiškai panaudos buitines atliekas savo darbuose, seniems daiktams suteiks "antrąjį gyvenimą". Kurdami lavins smulkiąją motoriką, mąstymą, vaizduotę, estetinį, erdvinį suvokimą. Įgyvendinant kūrybinius sumanymus, ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, bendravimo, darbinius įgūdžius. Patirs kūrybos džiaugsmą, sėkmės jausmą, pasitenkinimą. Menų studijos vaikų sukurti darbai puoš ne tik lopšelio-darželio erdves, bet bus eksponuojami rajoninėse, respublikinėse  parodose, mugėse, taps suvenyrais svečiams.
Programa skirta 5-7 m. vaikams.
Studijos vadovė Nijolė Adamonienė
Būrelio laikas:
pirmadienis 11.15-12.00 val.
15.00-15.45 val.
,,Drugelių“  gr.
,,Saulės zuikučių“ gr
.
antradienis 10.30-11.15 val.
15.00-15.45 val.
,,Žiogelių“  gr.
,,Pelėdžiukų“ gr.
trečiadienis 10.00-10.45 val.
15.00-15.40 val.
,,Pelėdžiukų“ gr.
,,Žiogelių“
  gr.
ketvirtadienis 11.00-11.45 val.
15.00-15.45 val.
,,Drugelių“  gr.
,,Saulės zuikučių“ gr
.


Programos pavadinimas: ,,Krepšinio treniruotės“
   
VšĮ „Ąžuolo“ krepšinio mokykla, plėtojant krepšinio sporto šaką, ugdo kiekvieną sportininką, kad šis įgytų ir lavintų reikiamus psichinius bei fizinius gebėjimus, mokytųsi technikos bei taktikos veiksmų. Priešmokyklinis amžius – intensyvus vaiko fizinės raidos etapas, aktyvus judėjimo funkcijos formavimosi bei asmenybės ugdymo periodas. 4 – 6 amžiaus vaikų treniruotės turinys įvairus, remiamasi žaidybinių situacijų formavimu. Tai nesudėtingi kamuolio gaudymo, perdavimo, metimo pratimai, kamuolio varymas įveikiant kliūtis, bėgimas, nesudėtingos komandinės bei individualios estafetės, judrieji žaidimai. Šis amžius palankus koordinaciniams gebėjimams, judesių tikslumui lavinti. Treneris siekia pažinti kiekvieno ugdytinio individualias fizines ir psichines sąvybes. Vaikų veiksmų pasirinkimo laisvė derinama su atsakomybe už savo ir komandos rezultatus.
Treneris – Arnas Juškevičius

Treniruotės laikas:
pirmadienis 11:15 – 11:45
penktadienis 11:15 – 11:45