Darbo užmokestis 

 

2017 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. III ketvirtis

 

2016 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. III ketvirtis.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. IV ketvirtis.

 

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd