Darbuotojų sąrašas

 

Vardas
 ir
pavardė
Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė
kategorija
Dirba grupėje Elektroninis adresas 
Inga
Čičinskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr.auklėtoja „Žiogeliai“ ingacicinskiene@gmail.com
Rimantė
Gudžiūnienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštesnysis Vyr.auklėtoja „Žiogeliai“ rimantegudziuniene@gmail.com
„Katinėliai“
Jolita
Sapagovienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr.mokytoja  „Katinėliai“  sapagovienejolita@gmail.com
Loreta
Baravickienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. mokytoja Drugeliai“ loreta.baravickiene@gmail.com
Aušra
Jakubonienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja „Drugeliai“  ausrejakuboniene@gmail.com
Nijolė
Skukauskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja „Bitutės“ nijoleskukauskiene@gmail.com
Kristina
Gasiūnienė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Aukštasis Vyr. auklėtoja „Saulės zuikučiai“ kristinagasiuniene18@gmail.com
Rimutė
Mateikienė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Saulės zuikučiai“ 
,,Pelėdžiukai“
rimutemateikiene@gmail.com
Laima
Stasiulionytė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Lašiukai“ laimastasiulionyte59@gmail.com
Karolina
Kepenytė-Ragauskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Mokytoja „Lašiukai“ k.kepenyte@gmail.com
Daiva
Šarkauskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Kiškučiai“ daivasarkauskiene04@gmail.com
„Boružiukai“
Ina
Švelnienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Boružiukai“ inasvelniene@gmail.com
Laimutė
Lašienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Kiškučiai“ laimutelasienee@gmail.com
Meilutė
Kvedaravičienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Ežiukai“ mailutekvedaraviciene@gmail.com
Jolanta
Suvorovienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Bitutės“ jolanta.suvoroviene@gmail.com
„Ežiukai“
Albina
Kasparienė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Aukštesnysis Auklėtoja
metodininkė
„Pelėdžiukai“ albinakaspariene@gmail.com
Inga
Šablinskienė
Meninio ugdymo
mokytoja, būrelio vadovė
Aukštasis Mokytoja
metodininkė
inga.sablinskiene70@gmail.com
Jurgita
Raugienė
Meninio ugdymo
mokytoja, būrelio vadovė
Aukštasis Vyr. mokytoja

 

jurgitaraugiene8@gmail.com
Danguolė
Laužadienė
Socialinė pedagogė Aukštasis Soc. pedagogė

 

danguole.lauzadiene@gmail.com
Asta
Ševekovienė
Logopedė Aukštasis Logopedė

 

astasevekoviene@gmail.com
Virginija
Žilėnienė
 Spec. pedagogė Aukštasis Logopedė

 

virginijazileniene55@gmail.com
Rasa
Tūskaitė
Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis Mokytoja

 

tuskaite.rasa@gmail.com
Violeta
Deksnienė
Būrelio vadovė Aukštasis Vyr. mokytoja

 

Violleta.Deksniene@gmail.com
Ieva
Seibutytė
Logopedė Aukštasis Logopedė

 

ievaaseibutyte@gmail.com
Nida
Šaparnienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Auklėtoja

 

nidasaparniene@gmail.com