Darbuotojų sąrašas

 

Vardas
 ir
pavardė
Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė
kategorija
Dirba grupėje Elektroninis adresas 
Inga
Čičinskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr.
auklėtoja
„Žiogeliai“ ingacicinskiene@gmail.com
Rimantė
Gudžiūnienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštesnysis Vyr.
auklėtoja
„Žiogeliai“ rimantegudziuniene@gmail.com
„Bitutės“
Jolita
Sapagovienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr.
auklėtoja 
„Bitutės“ sapagovienejolita@gmail.com
Diana
Končienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Auklėtoja „Lašiukai“ dianakonciene6691@gmail.com
Aušra
Jakubonienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja „Lašiukai“ ausrejakuboniene@gmail.com
„Kiškučiai“
Nijolė
Skukauskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja „Katinėliai“ nijoleskukauskiene@gmail.com
Kristina
Gasiūnienė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Aukštasis Vyr. auklėtoja „Saulės zuikučiai“ kristinagasiuniene18@gmail.com
Rimutė
Mateikienė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Saulės zuikučiai“  rimutemateikiene@gmail.com
,,Pelėdžiukai“
Vilma
Jočienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Auklėtoja „Boružiukai“ vilma.malciute@gmail.com
Karolina
Kepenytė-Ragauskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Mokytoja   k.kepenyte@gmail.com
Daiva
Šarkauskienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Drugeliai“ daivasarkauskiene04@gmail.com
Ina
Švelnienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Ežiukai“ inasvelniene@gmail.com
Laimutė
Lašienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Boružiukai“ laimutelasienee@gmail.com
Meilutė
Kvedaravičienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Kiškučiai“ mailutekvedaraviciene@gmail.com
Albina
Kasparienė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Aukštesnysis Auklėtoja
metodininkė
„Pelėdžiukai“ albinakaspariene@gmail.com
Inga
Šablinskienė
Meninio ugdymo
mokytoja, būrelio vadovė
Aukštasis Mokytoja
metodininkė
inga.sablinskiene70@gmail.com
Jurgita
Raugienė
Meninio ugdymo
mokytoja, būrelio vadovė
Aukštasis Vyr. mokytoja

 

jurgitaraugiene8@gmail.com
Simona
Igaunienė
Socialinė pedagogė Aukštasis Soc. pedagogė

 

simonaigauniene@gmail.com
Asta
Ševekovienė
Logopedė Aukštasis Vyr. logopedė

 

astasevekoviene@gmail.com
Virginija
Žilėnienė
 Spec. pedagogė Aukštasis Vyr. spec. pedagogė

 

virginijazileniene55@gmail.com
Rasa
Tūskaitė
Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja

 

tuskaite.rasa@gmail.com
Violeta
Deksnienė
Būrelio vadovė Aukštasis Mokytoja metodininkė

 

Violleta.Deksniene@gmail.com
Ieva
Bulovienė
Logopedė Aukštasis Logopedė

 

ievaaseibutyte@gmail.com
Nida
Šaparnienė
Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis Auklėtoja „Drugeliai“ nidasaparniene@gmail.com
Nijolė
Adamonienė
Būrelio vadovė Aukštasis Mokytoja metodininkė   nijole.adamoniene@gmail.com