Finansinių ataskaitų rinkiniai

Aiškinamasis raštas 2016 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

Aiškinamasis raštas 2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

Aiškinamasis raštas 2014 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 1 lapas 2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 2014 m.

Aiškinamasis raštas 2013 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m.

Finansinės būklės ataskaita 2012 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m.
Aiškinamasis raštas 2012 m.