Korupcijos prevencijaRokiškio rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa http://www.rokiskis.lt/lt/korupcijos-prevencija-2/korupcijos-prevencijos-programos.html

Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, korupcijos prevencijos programos ir 2017-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo