TARPTAUTINĖJE ,,PIRMOSIOS VAGOS“ ŠVENTĖJE
MAŽIEJI ,,VARPELIO“ PIEMENUKAI IR MUZIKANTAI

    Gegužės 14 d. lopšelio-darželio ,,Varpelis“ etno būrelis (vadovė Inga Šablinskienė) ir pedagogų bei vaikų ,,Mažieji muzikantai“ kapela (vadovė Jurgita Raugienė) buvo pakviesti į tradicinę tarptautinę ,,Pirmosios vagos“ dešimtąją jubiliejinę šventę vykusią Kavoliškyje. Mažieji piemenukai, atlydėję į kiemą artojus, savo pasirodymą pradėjo paukščių šurmuliu. Atskubėjusios pynėjos, nešinos krepšiu lauko gėlių, pagal Sekminių papročius pynė vainikus. Vaikų ir pedagogų kapela griežė šokantiems ir dainuojantiems piemenukams. Programoje skambėjo dainos, pašmaikštavimai, juokai. Solistai pasakojo savo dainose apie tai, kaip jie išmoko varinėt karveles, ganyt ožkeles. Gegutė iškukavo kiek dar metelių reiks ganyt. Piemenaitės, susiradusios Dievo karvytes, būrė orus. Pynėjos įteikė vainikus kiemo šeimininkėms Danutei ir Daliai. Šventės organizatoriai atsidėkojo saldžiu lauknešėliu.