LOPŠELIO / DARŽELIO „VARPELIS“ PARTNERYSTĖ eTWINNING PROJEKTUOSE

   
Baigiantis 2015-2016 mokslo metams, Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės vaikai, birželio 15 dieną baigia dalyvavimą trijuose eTwinning projektuose.
    Projekte „Kultūrų kelionė“ (,,Culture Journey“) dalyvavo 18 šalių. Tai Prancūzija, Rumunija, Albanija, Bulgarija, Lietuva, Lenkija, Tunisas, Portugalija, Ispanija, Italija, Graikija, Latvija, Gruzija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Azerbaidžanas, Ukraina, Vengrija. Projekto metu vaikai susipažino su šių šalių papročiais, tautiniais patiekalais. Virtualioje erdvėje vaikai keliavo po partnerių nufilmuotas ir pristatytas šalis. Grožėjosi architektūra, gamta, klausėsi ir dainavo pasiūlytas dainas, piešė šalių partnerių tautinius rūbus, bandė surasti ir nupiešti šalių vėliavas. Vaikai supažindino partnerius su savo šalimi – Lietuva, jos kultūra, tradicijomis, kalendorinėmis šventėmis, patiekalais, dainomis, šokiais. Vaikams buvo smagu išvysti save virtualioje erdvėje, džiaugėsi draugų filmuota medžiaga ir nuotraukomis.
    Projekte „Ratelio žaidimai“ (,,A Game in Each Ring“)  dalyvavo 60 ugdymo įstaigų iš 7 šalių.  Jo metu vaikai žaidė draugų pasiūlytus žaidimus ir patys siūlė projekto partneriams judrius sportinius ir tautinius  žaidimus – ratelius. Taip pat supažindino su įvairių metų laikų žaidimais ir veikla. Projekto vienas iš tikslų buvo pratinti vaikus laikytis taisyklių, o kada tai geriausiai sekasi daryti?... Žaidžiant žaidimus su draugais. Vaikai padarė išvadą, kad ir kitų šalių vaikai žaidžia tuos pačius žaidimus, tai „Slėpynės“, žaidimai su lankais, „Kvadratas“ ir kt.
    Labai aktualus 6 – 7 m. vaikams vykdytas projektas „Kelias į mokyklą“ (,,Walking school“). Šiame projekte dalyvavo 12 šalių. Projekto tikslai: sveika mityba, pasitikėjimas savimi, praktinių įgūdžių ugdymasis, aktyvi sportinė veikla ir judėjimas lauke. Projekto metu vaikai dėliojo sveiko maisto piramidę iš natūralių produktų, pačių kurtomis atvirutėmis internetinėje erdvėje draugus sveikino su kalendorine švente - Velykomis, supažindino su lietuviškomis dainomis, šokiais – rateliais, „Trijų Karalių“ švente . Supažindino su vaistažolių auginimo ir gėrimo tradicijomis, ekologišku lopšelio-darželio daržu, įgyvendinama lopšelyje-darželyje pieno ir vaisių vartojimo skatinimo programa, vykdoma lopšelio-darželio sveikatingumo programa.
   
Visus šiuos projektus padėjo įgyvendinti komandinis darbas. Tai  pedagogai: judesio korekcijos mokytoja Rasa Tūskaitė, meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė, anglų kalbos mokytoja Violeta Deksnienę, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė.