VAIKUS MYLĖTI GAMTĄ MOKO GAMTOSAUGININKAS

    Balandžio 14 dieną priešmokyklinio ugdymo ,,Saulės zuikučių“ ir ,,Pelėdžiukų“ grupių vaikus, kaip ir kiekvienais metais, aplankė Sartų regioninio parko vyresnysis inspektorius Algis Pažūsis. Jis supažindino vaikus su miško žvėrimis,    elgesio ypatumais įvairiu metų laiku. Gamtos valandėlės metu būsimieji pirmokai patikslino savo žinias apie žiemojančius ir atskrendančius paukščius, žaidė žaidimą ,,Atpažink ir pavadink žvėrelį, paukštį, medį“. Gamtosaugininkas, bendraudamas su vaikais, pateikė daug vaizdinės medžiagos, vyko įdomus pokalbis apie žmonių elgesį gamtoje. Vaikai aktyviai išsakė savo nuomonę apie žolės deginimą, šiukšlių mėtymą, laužų deginimą miške.  Atsidėkodami už apsilankymą, svečiui jie padovanojo pačių nulipdytą molinį paukštelį, savo piešinius. Vaikų darbų parodėlė ,,Paukščiai sugrįžo“ papuoš Sartų RPI patalpas. Tokie susitikimai labai naudingi. Jie skatina vaikus domėtis gamta, ugdo norą saugoti ją.