GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA KONFERENCIJOJE ŠIAULIUOSE

    Kovo 24 dieną lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės Laimutė Lašienė ir Daiva Šarkauskienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje ,, Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“ ir  pasidalino gerąja darbo patirtimi su respublikos pedagogais. Jos pristatė pranešimą „Komandinis darbas ugdant kūrybinius vaikų gebėjimus“. Konferenciją organizavo Šiaulių lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“. Šios konferencijos tikslas: pristatyti ir išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų  sėkmingą  Pasiekimų aprašo taikymo  patirtį. Į konferenciją susirinko 172 ikimokyklinio, specialiojo ugdymo įstaigų pedagogai, logopedai  iš Jonavos, Kauno, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Palangos, Panevėžio, Radviliškio, Rokiškio, Kuršėnų, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, kurie pristatė stendinius, žodinius, video pranešimus. Kiekviena pranešėja pateikė įvairių praktinių pavyzdžių apie Pasiekimo aprašo taikymo patirtį, specialiųjų poreikių vaikų integraciją į bendrąsias ugdymo grupes bei  darbą komandose, bendradarbiavimą su šeima. ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė  konferencijoje pasidalino mintimis apie ankstyvojo ugdymo svarbą vaiko gyvenimo sėkmei.