LIAUDIŠKA VAKARONĖ “KAS MOČIUTĖS SKRYNIOJ SUDĖTA”

   
Kova 17 dienų apsipirkį Kaziuką turgui grįžą namą gaspadoriai (ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Inga Čičinskienė ir Rimantė Gudžiūnienė).
   
A čia  rada pilnų kiemų muzikontų (ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės vaikai, meninio ugdymo mokytojos Irma Valikonienė, Inga Šablinskienė, Elinga Astrauskienė ir svečių (vaikų šeimų nariai). Gaspadorius suskubą visus kviestę prie stalą, a gaspadinę narėją pasrodyt sava pirkinius.
    Sveteliai kartu su vaikais apžiūrėją pirkinius, vyją siūlus, audę juostas, mįnę mįslas, šoką ir dainavą. Švintes pabaigoj visi ragava gaspadines keptas duonas, tepę sviestų ir medų, atsigėrę giras, skanavą Mildas prosenelas keptų bundelių.
    Šeimų iš kartas karton perdadama tautas patirtis, teigiamas aukletajų požiūris ir meilą etninei kultūrai, lavina augančių kartų. Vaikų įgytas etnokultūrines žinias ir patirtis pa truputį subrandina artimų ir naširdų santykį su praaitim ir dabartim.