LOPŠELIO / DARŽELIO „VARPELIS“ PARTNERYSTĖ eTWINNING PROJEKTUOSE

    Baigiantis 2015-2016 mokslo metams, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė, birželio 15 dieną baigė vykdyti keturis eTwinning projektus.
    Projekte „Kultūrų kelionė“ (,,Culture Journey“) dalyvavo 18 šalių. Tai Prancūzija, Rumunija, Albanija, Bulgarija, Lietuva, Lenkija, Tunisas, Portugalija, Ispanija, Italija, Graikija, Latvija, Gruzija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Azerbaidžanas, Ukraina, Vengrija. Projekto metu vaikai susipažino su šių šalių papročiais, tautiniais patiekalais. Virtualioje erdvėje vaikai keliavo po partnerių nufilmuotas ir pristatytas šalis. Grožėjosi architektūra, gamta, klausėsi ir dainavo pasiūlytas dainas, piešė šalių partnerių tautinius rūbus, bandė surasti ir nupiešti šalių vėliavas. Vaikai supažindino partnerius su savo šalimi – Lietuva, jos kultūra, tradicijomis, kalendorinėmis šventėmis, patiekalais, dainomis, šokiais. Vaikams buvo smagu išvysti save virtualioje erdvėje, džiaugėsi draugų filmuota medžiaga ir nuotraukomis.
    Projekte „Ratelio žaidimai“ (,,A Game in Each Ring“)
  dalyvavo 60 ugdymo įstaigų iš 7 šalių.  Jo metu vaikai žaidė draugų pasiūlytus žaidimus ir patys siūlė projekto partneriams judrius sportinius ir tautinius  žaidimus – ratelius. Taip pat supažindino su įvairių metų laikų žaidimais ir veikla. Projekto vienas iš tikslų buvo pratinti vaikus laikytis taisyklių, o kada tai geriausiai sekasi daryti?... Žaidžiant žaidimus su draugais. Vaikai padarė išvadą, kad ir kitų šalių vaikai žaidžia tuos pačius žaidimus, tai „Slėpynės“, žaidimai su lankais, „Kvadratas“ ir kt.
    Labai aktualus 6 – 7 m. vaikams vykdytas projektas „Kelias į mokyklą“ (,,Walking school“). Šiame projekte dalyvavo 12 šalių. Projekto tikslai: sveika mityba, pasitikėjimas savimi, praktinių įgūdžių ugdymasis, aktyvi sportinė veikla ir judėjimas lauke. Projekto metu vaikai dėliojo sveiko maisto piramidę iš natūralių produktų, pačių kurtomis atvirutėmis internetinėje erdvėje draugus sveikino su kalendorine švente - Velykomis, supažindino su lietuviškomis dainomis, šokiais – rateliais, „Trijų Karalių“ švente . Supažindino su vaistažolių auginimo ir gėrimo tradicijomis, ekologišku lopšelio-darželio daržu, įgyvendinama lopšelyje-darželyje pieno ir vaisių vartojimo skatinimo programa, vykdoma lopšelio-darželio sveikatingumo programa.
    Projekte
  „Dar vienas žingsnis“ („One More Step“) dalyvavo 42 ugdymo įstaigos iš 18 šalių. Šį projektą inicijavo pedagogė Albina Kasparienė. Buvo paliesta aktuali tema, nukreipta į pageidaujamo elgesio ir teisingų gyvensenos įpročių formavimą. Kaip projekto rezultatas buvo sukurtas plakatas ir filmukas 10 patarimų/žingsnių sveikos gyvensenos link.                                              
    Visus šiuos projektus padėjo įgyvendinti komandinis darbas. Tai
  pedagogai: judesio korekcijos mokytoja Rasa Tūskaitė, meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė, anglų kalbos mokytoja Violeta Deksnienė.
https://www.youtube.com/watch?v=8T7Bys8IUEY
https://www.youtube.com/watch?v=06HTNhNjf7A
https://www.youtube.com/watch?v=VAISJSaj-4Y
https://www.youtube.com/watch?v=IGstAbn16zc
https://www.storyjumper.com/book/showframe/30312916/5797da934664f#page/46
https://www.youtube.com/watch?v=VmD3oPq3HLo