,,VARPELIS“ DALYVAUJA PROGRAMOJE „DARNI MOKYKLA 2017“

   
Lopšelio-darželio bendruomenė įsitraukė į programą „Darni mokykla 2017“. Programos tikslas – ugdyti jaunosios kartos sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi. Tai nauja, patraukli ugdymo forma, įgalinanti kurti darnią ugdymo įstaigos bendruomenę. Lopšelio-darželio pedagogai ieško naujų, inovatyvių būdų, kaip paskatinti vaikų jautrumą bei atsakingumą aplinkos atžvilgiu Tikimės, kad dalyvavimas šioje programoje padės formuoti į darnų vystymąsi orientuotus mūsų ugdytinių mąstymą ir elgesio įgūdžius. Suaugusieji ir vaikai mokysis planuoti, taupyti išteklius, keliskart panaudoti susidariusias atliekas, propaguoti darnų mobilumą (aplinkos neteršiantį transportą) bei kurti draugiškus santykius tarp bendruomenės narių.
   
2015 metais Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ projektas buvo pripažintas geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva.