ROKIŠKIO LOPŠELIO - DARŽELIO „VARPELIS“ - DARNAUS VYSTYMOSI ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO PROGRAMOS „DARNI MOKYKLA 2017“ DALYVIAI

    Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis” - vienintelė ikimokyklinė įstaiga Rokiškio rajone 2016-2017 m. m. dalyvaujanti darnaus vystymosi programoje „Darni mokykla 2017”. Programos komanda išsikėlė tikslus:
    -ugdyti vaikų darnaus mąstymo bei elgesio įgūdžius,
    -mokyti lopšelio-darželio bendruomenę nekenkti aplinkai, ją saugoti ir prisidėti prie aplinkos švarinimo ir tvarkymo,
    -išmokti įsivertinti savo paliekamą ekologinį pėdsaką.
    Komandos nariai tikėjo, kad darnaus vystymosi švietimas gali padėti pakeisti bendruomenės narių požiūrį ir taip suteikti jiems galimybę kurti saugesnę, sveikesnę ir turtingesnę aplinką, gerinti gyvenimo kokybę.  Kadangi mes esame ikimokyklinė įstaiga, labai svarbu, darnaus vystymosi švietimą pradėti nuo mažų dienų. Įsijungę į darnaus vystymosi programą pasirinkome nemažai rodiklių, kuriuos norėjome taupyti. Sumažinome elektros, vandens, šiukšlių suvartojimą. Įsijungėme į įniciatyvą „Mes rūšiuojam” ir surinkome 2551 kg elektroninių atliekų. Kitų šiukšlių sumažėjo 3,87 kubais. Įsigyjome modernią sodo atliekų kompostavimo dėžę. Praplėtėme lopšelio-darželio sodą, papildomai įrengėme lysvių daržovių sodinimui, įsigijome šiltnamį. Iš užaugintų daržovių prieskonių vaikai gamino salotas, židinyje kepė bulves, o iš arbatžolių virė arbatą. Aktyviai bendruomenė įsijungė į darnaus mobilumo gerinimą ir organizavo „Dieną be automobilio”. Vasaros metu įsirengėme sporto aikštyną, dviračių taką ir parkavimo aikštelę. Labai pradžiuginom vaikus, nes dabar jie gali saugiai važinėtis dviratukais ir judriai ir saugiai leisti laiką lauko žaidimų aikštelėje. Įstaigos darbuotojai aktyviai dalyvavo akcijoje „Žingsniamatis”. Jo metu buvo nueita 58,542 km.
    Prisijungimas prie programos „Darni mokykla 2017” paskatino mūsų bendruomenę susitelkti bendro tikslo siekimui saugojant ir kuriant švaresnę aplinką, ugdant atsakingą asmenybę. Paskatino įsivertinti savo paliekamą ekologinį pėdsaką. Stengėmės įvairiais būdais mažinti įstaigos bendruomenės daromą neigiamą poveikį aplinkai, siekėme, kad gauta patirtis ir žinios įgalintų keisti turimus įpročius ne tik įstaigoje, bet ir namuose. Kiekviena diena, kiekviena įgyvendinta iniciatyva, atnešė daug naujų patirčių. Stengėmės aktyviai ieškoti naujų idėjų ir jas realizuoti į visos bendruomenės patirtinį ugdymą.

Programos veiklos dienoraštis:
https://padlet.com/l_baravickiene/um1emw0frkrd