„ETWINNING“ NACIONALINIAI APDOVANOJIMAI IR MOKYMAI „INKLIUZINIS UGDYMAS – MOKYKLA VISIEMS“

    2017 m. rugpjūčio 23-25 d. Vilniuje viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“ vyko mokytojų, dalyvaujančių „eTwinning“ programoje, nacionaliniai apdovanojimai ir mokymai. Susirinko 100 mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų iš visos Lietuvos. Renginio tikslas - skatinti patyrusius „eTwinning“ projektų vykdytojus dalintis savo patirtimi ir kurti projektus inkliuzijos tema; apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertintus mokytojus, vykdžiusius „eTwinning“ projektus 2016-2017 mokslo metais.  Šiame seminare net 16 kokybės ženklelių buvo įteikta Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ aštuoniems auklėtojams (Albinai Kasparienei - 7, Laimutei Lašienei – 3, Sonatai Strumskienei – 1, Nijolei Skukauskienei – 1, Daivai Šarkauskienei – 1, Nidai Šaparnienei – 1, Ingai Šablinskienei – 1, Rimutei Mateikienei – 1).
    Renginio metu buvo gvildenama inkliuzijos ir įvairovės tema, sprendžiamos problemos, su kuriomis susiduria jaunimas, turintis mažiau galimybių. Tai yra jauni žmonės, dažniau atsiduriantys nepalankiose aplinkybėse nei jų bendraamžiai, nes susiduria su vienu ar daugiau atskirties veiksnių arba kliūčių. Programa „eTwinning“ gali pasiūlyti daugiau galimybių šiems jaunuoliams ir prisidėti prie inkliuzijos stiprinimo ugdymo procese.
 Inkliuzinis ugdymas įgyvendinamas, kai kiekviena mokykla prieinama kiekvienam vaikui, kiekvienas vaikas jaučiasi bendraamžių grupės dalimi, visi vaikai prasmingai ugdomi kartu su bendraamžiais ir dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime.
    ,,Mano darbas - mokyti vaikus, kurie yra. Ne tuos, kuriuos norėčiau mokyti ir ne tuos, kuriuos esu įpratęs mokyti. Mokyti tuos, kurie šiandien sėdi mano klasėje prieš mane. Juos VISUS.“ ( Dr Kevin Maxwell)