MAŽAIS ŽINGSNELIAIS LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ ŽENGIA eTWINNING MOKYKLOS PRIPAŽINIMO LINK...

   
Džiugu, kad dauguma lopšelio-darželio pedagogų įsijungė į eTwinning veiklą, kuri suteikia galimybę tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti su partneriais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalintis gerąja patirtimi. Jau 50 % lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų vykdo tarptautinius ir nacionalinius projektus.
    2017m. kovo-gegužės mėn. buvo vykdomi  šeši nauji projektai.
    Pedagogės Laimutė Lašienė, Daiva Šarkauskienė vykdė tarptautinį projektą „Little Painters“ („Mažasisdailininkas“). Projekto metu buvo siekiama plėtoti kūrybiškumą, išbandyti naujas dailės technikas, anglų kalba pasakyti spalvų pavadinimus, skatinti vaikų pasitikėjimą savimi. Buvo sukurta projekto grupė, kurioje tėveliai, įstaigos darbuotojai turėjo galimybę balsuoti už labiausiai patikusį logotipą, piešinius, video filmukus.
    Projektą „I love my town" („Aš myliu savo miestą") vykdė auklėtoja Laimutė Lašienė. Šio projekto tikslas - kitų šalių mokinius, mokytojus supažindinti su mūsų šalies, mūsų miesto gamtos grožiu, istoriniais, architektūriniais paminklais, tradicijomis, žaidimais. Vykdydami šį projektą ugdytiniai turėjo galimybę Twin Space erdvėje matyti Turkijos, Gruzijos, Ukrainos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos, Armėnijos, Suomijos, Lietuvos miestų gamtos grožį, tautinius drabužius, išgirsti kalbą, mokytis žaisti vieniems kitų žaidimus.
    Auklėtoja Sonata Strumskienė  vykdė tris tarptautinius projektus. Projekto „Winter“ (,,Žiema“) esmė buvo pažinti artimiau projekto partnerių įstaigas, miestus ir šalis, pasidalinti vaikų laisvalaikio įspūdžiais.Projektas „Green windowsill“ (,,Žalioji palangė“) skirtas Žemės dienai paminėti. Vaikai mokėsi prižiūrėto augalus, būti atsakingais už juos. Projekto „A long long painting for the Mother's day“ (,,Ilgas, ilgas piešinys mamos dienai“) metu buvo siekiama ieškoti netradicinių būdų išreikšti savo meilę mamai, ugdyti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.
    Programa „eTwinning“ 2017-uosius paskelbė inkliuzijos metais. Šios temos įkvėpta priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė parengė projektą „Meno inkliuzija vienija mus“ ir pakvietė prisijungti kitas lopšelio-darželio pedagoges. Džiugu, kad į šio nacionalinio projekto vykdymą įsitraukė keturios naujos eTwinning narės: Nida Šaparnienė, Inga Čičinskienė, Laima Stasiulionytė, Nijolė Skukauskienė. Projekto idėja buvo atkreipti pedagogų dėmesį ir ugdyti vaikų  supratimą, kad kiekvienas žmogus yra vertingas. Skatinti mokytojų ir mokinių tarpusavio mokymąsi. Suteikti mokytojams galimybę išbandyti naujas strategijas susijusias su technologijomis, bendru mokymusi ir savišvieta, keičiantis idėjomis.
    Bendradarbiavimas ir darbas komandoje pagrindiniai veiklos būdai. Vaikai stebėjo savo ir draugų darbus internetinėje erdvėje (filmus, nuotraukas, pristatymus)TwinSpace platformoje, svetainėje. Sukurta (padlet įrankių programa) paroda su įsimintinomis projekto akimirkomis. Organizuoti gražiausio projekto logotipo ir eTwinning 12- ojo gimtadienio atviruko rinkimai (internetine Dostroming įrankių programa).
    Džiugu, kad turime galimybę dalintis programos „eTwinning“ veiklomis su kolegomis ir toliau integruoti jas į savo kasdieninę veiklą.