SMAGI KELIONĖ PER LIETUVĄ

      Mūsų lopšelio-darželio  priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ komandos 2017 m. kovo 9 d. dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro ir rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės tarybos organizuojamoje  Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje - žaidime ,,Kelionė po Lietuvą“. Viktorinos – žaidimo tikslas – ugdyti vaikų patriotiškumo jausmą, meilę savo šaliai ir Lietuvos pažinimą, skatinant jų kūrybiškumą, aktyvumą, išradingumą bei plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį. Komandos lopšelyje darželyje ‚Pumpurėlis“ „keliavo“ po įvairius Lietuvos miestus, kuriuose atlikinėjo organizatoriaus parengtas užduotis, atsakinėjo į klausimus, šoko ir dainavo. Visi viktorinos - žaidimo dalyviai buvo apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkomis, paskatinti saldžiais prizais ir knygelėmis.