„PELĖDŽIUKAI“ DALYVAUJA TARPTAUTINIUOSE ETWINNING PROJEKTUOSE

    2016-2017 m. m. priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir jų auklėtoja Albina Kasparienė dalyvavo keturiuose tarptautiniuose eTwinning projektuose.
    Projekte „Green Windowsill“ (,,Žalioji palangė“) dalyvavo 74 partneriai iš 16 šalių. Projektas vyko nuo 2017-02-17 iki 2017-04-30. Šio projekto metu vaikai kūrė savo „Žaliąją palangę“ - fiksavo augalų augimą, aptarė, ko reikia augalams, kad jie  augtų, mokėsi prižiūrėti. Kai daržovės užaugo, mokėsi gaminti sumuštinius, serviruoti stalą, vaišintis ir vaišinti draugus. Vaikams jų pačių užaugintos daržovės buvo  daug skanesnės. Projekto „Žalioji palangė“ metu, buvo ugdomos pažinimo, bendravimo, socialinių įgūdžių, meninių, sveikos gyvensenos kompetencijos.      Projektas buvo skirtas Žemės diena paminėti.
    Projekte „Let‘s celebrate spring coming“ (,,Sveikinam ateinantį pavasarį“) dalyvavo 71 partneris iš 18 šalių. Projektas buvo vykdomas nuo 2017-01-22 iki 2017-05-30. Šio projekto metu vyko stebėjimai gamtoje, ieškoma pavasario ženklų, tyrinėjama, kaip keičiasi aplinka. Projekto partneriai supažindino vieni kitus su pavasario šventėmis, Užgavėnėmis, Velykomis, Motinos diena, pristatomi vaikų kūrybiniai darbai, dainuojamos dainos apie pavasarį. Vykdant šiuos projektus vaikai sužinojo apie kitų šalių tradicijas ir papročius, supažindino partnerius su savo šalimi, gerino IKT įgūdžius, mokėsi dirbti komandoje.
    Projekte „I am a part our land“ (,,Aš esu žemės dalis“) dalyvavo 56 partneriai iš 14 šalių. Projektas  vykdomas visus šiuos mokslo metus, nuo 2016-09-13 iki 2017-05-30. Šio projekto tikslas įdiegti vaikams nuostatą, kad kiekvienas turime rūpintis savo aplinka. Vaikai mokosi saugoti aplinką, ja rūpintis. Skatinamas domėjimasis aplinkosaugos problemomis, susiburti bendrai veiklai, saugančiai artimiausią aplinką, rūšiuoti buitines atliekas, prikelti daiktus antram gyvenimui. Projekto metu vaikai ugdėsi savarankiškumą, kūrybiškumą. Buvo vykdomi eksperimentai su vandeniu, mokėsi jį tausoti, nes vanduo yra gyvybės šaltinis. Ekologinė tema yra labai svarbi šiuo metu, todėl labai svarbu ir būtina apie tai kalbėti su vaikais.
    Projekte „Music Makes People Closer“ (,,Muzika suartina žmones“) dalyvavo 56 partneriai iš 15 šalių. Projektas taip pat vykdomas visus šiuos mokslo metus, nuo 2016-05-25 iki 2017-05-30. Visiems vaikams patinka dainuoti, tai lengvesnis ir efektyvesnis būdas mokytis. Dainuodami vaikai būna laisvesni, neturi gramatinių suvaržymų. Projekto metu buvo plečiamas žodynas, ugdomas pasitikėjimas savo jėgomis, kūrybiškumas. Į projektą buvo įtraukti vaikų tėveliai. Su jų pagalba buvo įrašyta dainų koraoke versijos, kuriami vaizdo įrašai. Keičiamasi įrašais su projekto partneriais, tokiu būdu dainavimą galėjo pamatyti jų bendraamžiai iš kitų šalių. Buvo pasiūlytas eilėraštis anglų kalba. Vaikai mokėsi žodžius, kiekviena šalis pritaikė savo melodiją. Buvo pateiktos dainos, kurios padeda vaikams mokytis.  Taip daina suartino vaikus siekiant bendro tikslo.
    eTwinning  suteikia platformą, kurioje gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.