PIRMOS VIETOS RESPUBLIKOJE

   
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ pedagogės trečius metus dalyvauja respublikiniame mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimo konkurse, kurį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos pedagogus domėtis mokymo priemonių taikymu ugdymo procese bei inicijuoti, kurti ir aprašyti naujus mokymo(-si) metodus, užtikrinti galimybę pasidalinti patirtimi ir idėjomis su kitais pedagogais.
     Šiemet gausiausia komanda, net penkiolika įstaigos pedagogių (Nida Šaparnienė, Nijolė Skukauskienė, Meilutė Kvedaravičienė, Ina Švelnienė, Kristina Gasiūnienė, Aušrė Jakubonienė, Loreta Baravickienė, Jolita Sapagovienė, Inga Čičinskienė, Jolanta Suvorovienė, Sonata Strumskienė, Laimutė Lašienė, Daiva Šarkauskienė, Albina Kasparienė, Rimutė Mateikienė) konkursui pateikė dvidešimt dvi pačių sukurtas metodines priemones. Gegužės 12 d. šios metodinės priemonės buvo pristatytos respublikinėje Metodų mugėje ,,Žaidimų vaivorykštė“. Dviejų pedagogių metodinės priemonės buvo įvertintos aukščiausiais apdovanojimais: I vietos diplomas įteiktas Nidai Šaparnienei už metodinę priemonę ,,Pirštukai darbštuoliukai“, II vietos diplomas - Nijolei Skukauskienei už metodinę priemonę ,,Metų laikų medis“. Padėkos raštu apdovanotas Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“ už aktyvų dalyvavimą respublikiniame metodinių priemonių ir jų aprašų kūrimo konkurse.
    Šio renginio organizatoriai planuoja atrinkti geriausias mokymo priemones ir parengti mokymo priemonių rinkinį, kuris bus išleistas skaitmeniniu formatu. Tikimės, kad mūsų pedagogų sukurtos priemonės puikuosis respublikiniame leidinyje.