SVEČIUOSE PAS SENELIUS

   
Atvelykio laikotarpiu, balandžio 19 dieną, priešmokyklinių grupių vaikučiai lankėsi Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namuose. Mus visus šiltai sutiko globos namų bendruomenė. Vaikai seneliams dovanojo spektakliuką „Vištytės margučiai“ ir lietuvių liaudies dainų ir šokių pynę. Prisiminėme kiaušinių marginimo tradicijas, dainavome  liaudiškas dainas  ir šokome ratelius. Už gražų vaikų pasirodymą seneliai negailėjo šiltų plojimų, šypsenų ir saldžių dovanų. Vaikai atsidėkodami dovanojo lopšelio-darželio bendruomenės surinktą Velykinį lauknešėlį. Susitikimo pabaigą vainikavo bendras ratelis „Graži mūsų šeimynėlė“. Buvo smagu pasibūti kartu.