Paskatinimai ir apdovanojimai

 

2018 metų vaikų ir pedagogų pasiekimai 

 

Eil.
Nr
.
Apdovanojusios institucijos pavadinimas Apdovanojimo turinys Kam skirtas apdovanojimas
1. Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,First Step to Coding“. Albinai Kasparienei
2. Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba Mokinio Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,First Step to Coding“. Priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikams
3. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ direktoriaus Padėka. Už puikias pasakas, piešinius bei dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame-meniniame projekte ,,Aš – lietuvis(ė)“. Nidai Šaparnienei
Aušrei Jakubonienei
4. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Pupų pėdas“ direktoriaus Padėka. Už puikias pasakas, piešinius bei dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame-meniniame projekte ,,Aš – lietuvis(ė)“. Ugdytiniams:
Godai
Sadauskaitei,
Patricijai Šniokaitei,
Arūnei Svirskytei,
Arnui Vošteriui
5. Rokiškio rajono Žiobiškio kaimo bendruomenės Padėka. Už pravestą edukacinę programą ,,Mano margutis gražiausias“. Rimantei Gudžiūnienei
6. Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje ,,Mažoj širdelėj – Lietuva“. Nidai Šaparnienei
Aušrei Jakubonienei
7. Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje ,,Mažoj širdelėj – Lietuva“. Ugdytinėms:
Godai Sadauskaitei,
Patricijai Šniokaitei
8. Utenos lopšelio-darželis ,,Želmenėlis“ direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventėje ,,Čirvirvyras“. Ingai Šablinskienei
9. Utenos lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventėje ,,Čirvirvyras“. Ugdytiniui
Dominykui Kolosovui
10. Panevėžio Kąstyčio Ramanausko lopšelio-darželio direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame plenere ,,Sniego karalystė 2018“. Rimutei Mateikienei
Albinai Kasparienei
Kristinai Gasiūnienei
11. Rokiškio švietimo centro direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą miesto ikimokyklinio  amžiaus vaikų šventėje ,,Mes mažieji lietuvaičiai“. Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“
12. Rokiškio kultūros centro direktoriaus Padėkos raštas. Už etnokultūros ir savo krašto tradicijų puoselėjimą vaikų folkloro šventėje ,,Skrisk, skrisk bitute...“. Ingai Šablinskienei
Jurgitai Raugienei
13. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Padėkos raštas. Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvasis tautos žiedas“. Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“
14. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos  Gudzinavičiūtės Padėka. Už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ I – ąjį etapą. Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“
15. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ prezidentės Danutės Jakučiūnienės Padėka. Už dalyvavimą gerosios patirties sklaidos praktiniame seminare ir stendinio pranešimo pristatymą ,,Sagutė kalbina vaiką“. Astai Ševekovienei
Ievai Seibutytei
16. Šilutės lopšelio-darželio ,,Žibutė“ direktoriaus Padėka. Už dalyvavimą akcijoje ,,100 žingsnių Lietuvai“. Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“
17. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės Padėka. Už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ II – ąjį etapą. Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“
18. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės Diplomas. 2018 m. respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapo laureatams. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ komandai:
Anetai Baranovskajai,
Liepai Astrauskaitei,
Nojui Mekšėnui,
Taurui Jankauskui,
Evai Sinicaitei,
19. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės Padėka. Už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2018 m. respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Laimutei Lašienei
Nijolei Skukauskienei
20. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinavičiūtės Padėka. Už pagalbą organizuojant  2018 m. respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektą ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Ingai Šablinskienei
21. Kamajų miestelio bibliotekininkės Elingos Paunksnienės Padėka. Už kvilingo edukacinę programą Kamajų bendruomenei. Rimantei Gudžiūnienei

 

 

2017 metų vaikų ir pedagogų pasiekimai

 

Apdovanojusios institucijos pavadinimas Apdovanojimo turinys Kam skirtas apdovanojimas
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinavičiūtė Diplomas. 2017 m. respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto ,,Mažųjų olimpiada“ I-ojo etapo nugalėtojams. Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ komandai:
Lėjai Vainauskaitei
Kevinui Vaškevičiui
Titui Fedotovui
Silvijai Paberžytei
Lukai Pajadaitei
Armandui Šakaliui

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinavičiūtė

Padėka. Už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2017 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Mažųjų olimpiada“

Rasai Tūskaitei

Kristinai Gasiūnienei

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,Let’s celebrate spring coming”.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,Remove borders”.

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,Joy of Snow”.

Albina Kasparienė

Laimutė Lašienė

Sonata Strumskienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Europos Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,Little Painters“.

Laimutė Lašienė

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis

Diplomas. Respublikiniame vaikų piešinių konkurse ,,Mano augintinis“ laimėjusiam II vietą.

 Ugdytiniui Kiprui Idui

Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Sinkevičius

Padėka. Už dalyvavimą tarptautiniame kūrybiniame plenere ,,Piešiu meilės juostą mamai 2017“, kuriant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio juostą.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Sinkevičius

Padėka. Už dalyvavimą tarptautiniame kūrybiniame plenere ,,Piešiu meilės juostą mamai 2017“, kuriant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio juostą.

Laimai Stasiulionytei

Kristinai Gasiūnienei

Inai Švelnienei

Daivai Šarkauskienei

Sonatai Strumskienei

Ingai Čičinskienei

Laimai Lašienei

Nijolei Skukauskienei

Jolitai Sapagovienei

Albinai Kasparienei

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Diplomas. Respublikinio mokymo priemonių ir jų aprašų konkurso I vietos laimėtojai.

Nidai Šaparnienei

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Diplomas. Respublikinio mokymo priemonių ir jų aprašų konkurso II vietos laimėtojai.

Nijolei Skukauskienei

Turkijos Respublika, Kozan pradinės mokyklos direktoriaus Umut Giul

Padėka. Už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniame menų konkurse kolektyvinio darbo tema.

Silvijai Paberžytei

Irūnai Zelenkaitei

Akvilei Mickevičiūtei

Militai Kačinskaitei

Albinai Kasparienei

Nidai Šaparnienei

UAB ,,Gudragalvis“ kūrybinių projektų koordinatorė Jolanta Čepauskienė

Diplomas. Sveikatinimo konkurso ,,Augu sveikas ir vikrus“ prizininkams.

,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniams  ir pedagogei Albinai Kasparienei

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Diplomas. Respublikinės vaikų darbų parodos – konkurso ,, ,,Margučiai per Rokiškį ritas...“ nugalėtojai.

Ugdytinei

Irūnai Zalenkaitei

Rokiškio Rudolfo Lymano mokykla

Diplomas. Tarptautinio vokalinės muzikos konkurso ,,Lėkime dainų sparnais“.

Ugdytinei Adėlei Jocytei

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Bronius Markevičius

Padėka. Už etnokultūrinių tradicijų – meilės žemei, augalui, darbui diegimą darželio ugdytiniams.

Nijolei Adamonienei

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis. Už eTwinning projektą ,,Green windowsill“.

Albinai Kasparienei

Rokiškio rajono sveikatos biuras

Diplomas. Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapo II vietos laimėtojams.

Agafijai Kartenienei

Kristinai Gasiųnienei

Ugdytiniams

Lukui Braželiui

Ugnei Seibutytei

Ąžuolui Dūdėnui

Dilonui Pipiniui

Latvijos Respublika, Ludzos  savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Sarmite Gutane

Padėka. Už parodytą puikią koncertinę programą, skirtą Ludzos miesto 840 metų jubiliejui ,,Ludzos laikas“.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Nacionalinis apdovanojimas už eTwinning projektą ,,Autumin Trees“ (,,Medžiai rudenį“).

Laimutė Lašienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Nacionalinis apdovanojimas už eTwinning projektą ,,Joy of Snow“ (,,Sniego džiaugsmai“).

Laimutė Lašienė

Sonata Strumskienė

Albina Kasparienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,Gėlės gyvenimas nuo sėklelės iki žiedo”.

Nijolė Skukauskienė

Laimutė Lašienė

,,Bitučių“, ,,Kiškučių“ gr. ugdytiniams

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Nacionalinis apdovanojimas už eTwinning projektą ,,Vaikų gynimo diena ,,Mes vaikai“.

Inga Šablinskienė

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Padėka. Už dalyvavimą bei patirties dalybas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre surengtoje darnaus vystymosi įgūdžių programos ,,Darni mokykla“ Idėjų mugėje, skatinančioje mokyklų bendradarbiavimą bei idėjų plėtotę.

Sigita Baranovskienė

Inga Čičinskienė

Rimantė Gudžiūnienė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

Padėka. Už aktyvų dalyvavimą skatinant jaunųjų ūkininkų iniciatyvą, už nuoširdumą, pastovią pagalbą puoselėjant ir turtinant Lietuvą.

Nijolei Adamonienei

Latvijos Respublikos Liepojos miesto švietimo skyriaus vedėja K. Niedre-Lathere

Padėka. Už dalyvavimą tarptautiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų vokalinių ansamblių festivalyje.

Rokiškio lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Kėdainių rajono savivaldybė

Padėka. Už prasmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą ir dideles pastangas dalyvaujant su ugdytiniais Lietuvos interaktyviame pilietiškumo ugdymo projekte ,,Kaip surasti Lietuvą?“

,,Saulės zuikučių“ gr. ugdytiniams ir pedagogams

Rokiškio rajono  savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo

Padėka. Už prasmingą tarptautinių ryšių plėtrą ir dalijimąsi patirtimi rajoninėje konferencijoje ,,ROKIŠKIS NEW LOOK – ŠIUOLAIKIŠKAS IR ATVIRAS MIESTAS“

Sigitai Baranovskienei

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

Padėka. Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Padėka. Už kūrybinių darbų parodos ,,Prakalbinkim molį“ pristatymą ir eksponavimą vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Kriaunų seniūnijos seniūnas

Padėka. Už meninę programą Kriaunų seniūnijos gyventojams.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ vokaliniam ansambliui ,,Svaja“ vad. Jurgita Raugienė

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba, Lietuva

Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,Joy of Snow“ (,,Sniego džiaugsmai“).

Sonata Strumskienė

Laimutė Lašienė

Albina Kasparienė

Rokiškio kultūros centras

Padėka. Už etnokultūros puoselėjimą bei dalyvavimą 2017 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninėje atrankoje.

Ugdytinei Silvijai Paberžytei

 ( vad. Inga Šablinskienė)

 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Padėka. Už aktyvų dalyvavimą akcijoje ,,Apibėk mokyklą“.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ dalyviams ir organizatoriams

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje – žaidime ,,Kelionė po Lietuvą“.

,,Saulės zuikučių“, ,,Pelėdžiukų“  grupių  komandoms

Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje vaikų piešinių parodoje ,,Šypsokis, žeme!”.

Daivai Šarkauskienei

Laimutei Lašienei

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą vaizdo konferencijoje-žaidime ,,Atspėkit, kas jus sveikina“.

,,Drugelių“, ,,Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniams ir pedagogams Albinai Kasparienei, Loretai Baravickienei

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija

Padėka. Už toleranciją, geranoriškumą ir indėlį keičiant visuomenės požiūrį į negalią.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ bendruomenei

Žiobiškio kaimo bendruomenė

Padėka. Už edukacinę programą ,,Mano margutis gražiausias“.

Rimantei Gudžiūnienei

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Mylimiausia pasaka“.

Ugdytiniams Simui Kepalui

Dominykai Valotkaitei

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis

Padėka. Už ugdytinių kūrybiškumo, meninės saviraiškos puoselėjimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse ,,Mano augintinis‘.

Sonatai Strumskienei

Albinai Kasparienei

Ingai Čičinskienei

Aušrei Jakubonienei

Nidai Šaparnienei

Šiaulių rajono Meškuičių lopšelis-darželis

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse ,,Mano augintinis“.

Ugdytiniams

Silvijai Paberžytei

Amėjai Niauraitei

Rokiškio rajono Čedasų kaimo bendruomenė

Padėka. Už edukacinę programą ,,Mano margutis gražiausias“.

Rimantei Gudžiūnienei

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Riešutėlis“

Padėka. Už puikų piešinį ir dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse ,,Iš knygelės į širdelę 2017“.

Ugdytiniams

Militai Kačinskaitei

Arijui Skvernavičiui

Silvijai Paberžytei

Loretai Baravickienei

Lietuvos moterų sporto asociacija

Padėka. Už puikų pasirodymą Aukštaitijos regiono trijų kartų sporto festivalyje ,,Aš, mama ir mano močiūtė“.

Ugdytinės Lėjos Vainauskaitės šeimos komandai

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje, skirtoje tarptautinei gimtosios kalbos dienai, ,,Gražiausi lietuviški žodžiai“.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ ugdytiniams

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų šventėje ,,Žaidžiu teatrą“.

,,Saulės zuikučių“, ,,Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniams

Panevėžio miesto Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis.

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje akcijoje ,,Tautinė lėlė“, bendradarbiavimą, kūrybingumą ir iniciatyvumą.

Aušrei Jakubonienei

Loretai Baravickienei

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už pagalbą ruošiant mokinius tarptautiniam vokalinės muzikos konkursui ,,Lėkime dainų sparnais“.

Indai Šablinskienei

Irmai Valikonienei

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą respublikinėje vaikų darbų parodoje – konkurse ,,Margučiai per Rokiškį ritas...“

Albinai Kasparienei

Nidai Šaparnienei

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius

Padėka. Už bendradarbiavimą ir spektakliuką ,,Kiškių margučiai“ renginyje ,,Mano rankos – tau Tėvyne“.

Ingai Čičinskienei

Rokiškio rajono akcijos ,,Darom“ 2017 koordinatorė

Pažymėjimas. Už savanoriavimą jubiliejinėje 10-ojo akcijoje DAROM 2017

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Pažyma. Už dalyvavimą 2017 metų programoje ,,Darni mokykla“.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Padėka. Už aktyvų dalyvavimą respublikiniame metodinių priemonių ir aprašų kūrimo konkurse ,,Žaidimų vaivorykštė“.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“

Lietuvos olimpinė akademija

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse ,,Mes sportuojame“.

Nidai Šaparnienei

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiogelis“

Padėka. Už aktyvų dalyvavimą respublikiniame vaikų kalbos, meninės raiškos kūrybinių darbų parodoje ,,Baltijos jūra mus glosto“.

Albinai Kasparienei

Nidai Šaparnienei

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų renginyje ,,Kitoks rytas“.

,,Saulės zuikučių“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Žiogelių“, ,,Lašiukų“ grupių ugdytiniams

Rokiškio kultūros centras

Padėka. Už parodytą eko pasaką ir atliktą muzikinį kūrinį koncerte ,,Vaikystės vaivorykštė“, skirtame vaikų gynimo dienai.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ pedagogams, vokaliniam ansambliui ,,Svaja“

Latvijos Respublika, Liepojos lopšelis-darželis ,,Saulutė“

Padėka. Už dalyvavimą IV tarptautiniame vokalinių ansamblių festivalyje ,, Liepoja – vėjų miestas“

Vokaliniam ansambliui ,,Svaja“ ir vadovei Jurgitai Raugienei

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už eTwinning projektą ,,#eTwPavasaris, meno inkliuzijoa suvienija mus“.

Nidai Šaparnienei

Nijolei Skukauskienei

Daivai Šarkauskienei

Albinai Kasparienei

ugdytiniams

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Padėka. Už sumanumą, vikrumą, išradingumą dalyvaujant konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“.

,,Saulės zuikučių“ grupės komandai

Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties kaimo bendruomenė

Padėka. Už dalyvavimą ir pagalbą kuriant edukacinę-kultūrinę šventę ,,Lino mūka“.

Lopšeliui-darželiui ,,Varpelis“ vaikų ir pedagogų kolektyvui

 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Padėka. Už aktyvų dalyvavimą akcijoje ,,Apibėk mokyklą“.

Lopšelio-darželio ,,Varpelis“ dalyviams ir organizatoriams

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų mokomojoje – ugdomojoje saugaus eismo viktorinoje ,,Trijų švieselių miestelyje“ ir laimėjusiems Draugiškiausios komandos nominaciją.

,,Pelėdžiukų“ ir ,,Saulės zuikučių“ grupės ugdytiniams

Jurbarko R. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Padėka. Už dalyvavimą respublikiniame kūrybiniame projekte ,,Rudens mandalos“.

Daivai Šarkauskienei

Inai Švelnienei

Laimutei Lašienei

Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namų kolektyvas

Padėka. Už parodytą koncertinę programą senelių namų bendruomenei.

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ auklėtiniams ir kolektyvui

Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“

Padėka. Už dalyvavimą sportinio inventoriaus iš antrinių žaliavų parodoje ,,Dar galiu būti naudingas sveikatos labui“.

Sonatai Strumskienei

Ina Švelnienė

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Padėka. Už dalyvavimą muzikos ir poezijos vakare ,,Trys eilutės“, skirtame suaugusiųjų mokymosi savaitei.

Rimutei Mateikienei,

vokaliniam ansambliui ,,Svaja“

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ rajono etape.

Ugdytinei Luknei Latvėnaitei

Panemunėlio universalus daugiafunkcinis centras

Padėka. Už parodytą adventinę programą.

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ etno būreliui ir vadovėms

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

Padėka. Už dalyvavimą Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ rajono etape.

Ugdytiniams Adomui Žvikui

Mantui Baravikovui

Godai Gavėnaitei

Kiprui Dainiui Vaičiui

Adrijanai Matiukaitei

Daiva Šutinytė Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva Marc Durando Centrinė paramos tarnyba

Kokybės ženklelis už Twinning projektą ,,Pasakų šalis”.

,,Saulės zuikučių“ gr. vaikams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Rimutei Mateikienei

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Padėka. Už bendradarbiavimą organizuojant įstaigos bendruomenės narių darbų parodą ,,Prakalbinkime molį“

Lopšelio-darželio bendruomenei