Paslaugos


 

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJA RASA TŪSKAITĖ

 

 

MASAŽUOTOJA RASA TŪSKAITĖ

 

 

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ DANGUOLĖ LAUŽADIENĖ

 

 

 

LOGOPEDĖS ASTA ŠEVEKOVIENĖ, IEVA SEIBUTYTĖ

 

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ VIRGINIJA ŽILĖNIENĖ

 

 

DIETISTĖ – AGAFIJA KARTENIENĖ

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ – AGAFIJA  KARTENIENĖ 

 

 

PSICHOLOGĖ SIMONA GAIŽAUSKIENĖMOKYTOJO PAD
ĖJĖJOS  VIKTORIJA LIACHOVIČIŪTĖ

Padeda ugdytiniui ar ugdytinių grupei, negalintiems savarankiškai dalyvauti ugdyme:

·         atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas;

·         įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

·         paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;

·          orientuotis ir judėti aplinkoje,  susijusioje su ugdymu(si), lopšelyje-darželyje  ir už jo ribų ugdomosios veiklos, renginių ir išvykų metu;

·         tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;

·         bendradarbiauti su ugdytinio ar ugdytinių grupe dirbančiais specialistais,  aptariant individualaus darbo būdus bei pagalbos teikimo metodus ir juos taikyti;

·          turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes: išlipti ir įlipti į transporto priemonę, judėti po lopšelį-darželį, pasiekti grupę, kitas patalpas.