Planavimo dokumentai


2019-2021 m. strateginis planas
2019 m. veiklos planas

2016-2018 m. strateginis planas
2018 m. veiklos planas