Projektinė veikla

 

2018 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“ Tarptautinis
2. ESF  projektas ,,Pienas vaikams“ Tarptautinis
3. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“ Tarptautinis
4. Projektas ,,Mes rūšiuojam!” Tarptautinis
5. Šviečiamoji gyvulininkystės programa Respublikinė
6. ,,Darni mokykla“ programa Respublikinė
7. Projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ Respublikinis
8. Projektas ,,Pasakyk pasauliui labas“ Tarptautinis
9. Projektas ,,Dovana Lietuvai“ Bendruomenės
10. Projektas ,,Kaip surasti Lietuvą 2018 Respublikinis
11. Projektas ,,Aš – lietuvis“ Tarptautinis
12. Projektas ,,Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“. Respublikinis
13. Projektas ,,Sveikata visus metus“ Respublikinis
14. Sveikatos stiprinimo projektas ,,Judėkime šokio ritmu“ Respublikinis
15. Projektas ,,Motina žemė“ Pasaulinis
16. eTwinning projektas ,,Senomatoric and sports activities in kindergarten“ (,,Sensomotorinė ir sportinė veikla darželyje“) Tarptautinis
17. eTwinning projektas ,,100 folk games for Lithuanian children“  (,,100 liaudies žaidimų Lietuvos vaikams“) Tarptautinis
18. eTwinning projektas ,,Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100- čiui“ Nacionalinis
19. eTwinning projektas ,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“ (,,Prieš teisdamas mane , apsiauk mano batus“) Tarptautinis
20. eTwinning projektas ,,First Stepnto Coding“ (,,Pirmasis žingsnis koduojant“) Tarptautinis
21. eTwinning projektas ,,Animals close to us“ (,,Gyvūnai šalia mūsų“) Tarptautinis
22. eTwinnin projektas ,,With eight colorful activities, colorful classes (,,Spalvinga klasė, aštuonios spalvingos veiklos“) Tarptautinis
23. eTwinning projektas ,,Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100-čiui“ Nacionalinis
24. eTwinning projektas ,,Mano svajonių darbas“ Nacionalinis
25. eTwinning projektas ,,Connect with nature“ (,,Susisiekite su gamta“) Tarptautinis
26. Socialinis projektas ,,Apkabink žemę 2018. Lietuva dėkoja“ Tarptautinis
27. Universali prevencinė programa „EBRU“ Respublikinė

 

 

2017 m.

 

Eil.

Nr.

PROJEKTAI LYGMUO

1.

ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“

Tarptautinis

2.

ESF  projektas ,,Pienas vaikams“

Tarptautinis

3.

Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“

Tarptautinis

4.

Projektas ,,Mes rūšiuojam!”

Tarptautinis

5.

Projektas ,,Mažųjų olimpiada 2016“

Respublikinis

5.

Projektas ,,Pasakyk pasauliui labas“

Tarptautinis

6.

Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493„Granting the Necessary Competencies for the Present Person“ (GNCPP) (,,Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“) projektas.

Tarptautinis

7.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Aš saugus - kai tu šalia“

Savivaldybės

8.

eTwininng   ,,Joy of Snow“ (Sniego džiaugsmai)

Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas

9.

 eTwininng  ,,Hearts & Valentines“ (Širdelės ir Valentino diena) projektas

Tarptautinis

10.

eTwinning ,,Winter“ (Žiema) projektas

Tarptautinis

11.

eTwinning ,,Internet mind map“ (Interneto minčių žemėlapis) projektas

Tarptautinis

12

eTwinning ,,Green windowsill“ (Žalioji palangė) projektas

Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas

13.

eTwinning ,,#eTwSpring Create, draw and sing about eTwinning birthday in spring! “ (#eTwPavasaris švęsk, kurk, piešk eTwinning gimtadienį ) projektas

Tarptautinis

14.

eTwinning ,,Game Cup“ (Žaidimų puodelis) projektas

Tarptautinis

15.

eTwinning ,,Remove borders“ (Žaidimai be sienų) projektas

Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas

16.

eTwinning ,,Music Makes People Closer“ (Muzika suartina žmones) projektas

Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas

17.

eTwinning ,,Little artist“ (Mažasis menininkas) projektas

Tarptautinis

18.

eTwinning ,,I ama  part of our land“ (Aš esu žemės dalis) projektas

Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas

19.

eTwinning ,,Let`scelebrate spring coming“  ( Sveikinkim ateinantį pavasarį) projektas

Tarptautinis Nacionalinis apdovanojimas

20.

eTwinning ,, Healthy eating and sport“  (Sveikas maistas ir sportas) projektas

Tarptautinis

21.

eTwinning  ,,Little Painters“ (Mažieji dailininkai) projektas

Tarptautinis

22.

eTwinning ,,A long painting for the Mother`s day (let`s measure it:)) „ (Ilgaamžė motinos dienos tapyba: pagalvokime) projektas

Tarptautinis

23.

eTwinning ,,Yerdeki yildizlar (stars on earth) “ (Žvaigždės ant žemės) projektas

Tarptautinis

24.

eTwinning ,,Before judging me put yourself in my shoes (Empathy)“ (Prieš teisdamas mane , apsiauk mano batus) projektas

Tarptautinis

25.

eTwinning ,,First Stepnto Coding“ (Pirmasis žingsnis koduojant) projektas

Tarptautinis

26.

eTwinning ,,Animals close to us“ (Gyvūnai šalia mūsų) projektas

Tarptautinis

27.

eTwinning  ,,#eTwPavasaris, meno inkliuzija suvienija mus“ projektas

Nacionalinis Nacionalinis apdovanojimas

28.

eTwinning ,,Vaikų  gynimo diena. Mes – vaikai“ projektas

Nacionalinis Nacionalinis apdovanojimas

29.

eTwinning ,,Sveika vasara“  projektas

Nacionalinis

30.

eTwinning ,,Pasakų šalis“ projektas

Nacionalinis Nacionalinis apdovanojimas

31.

eTwinning ,,Gėlės gyvenimas  nuo sėklos iki žiedelio“ projektas

Nacionalinis

32.

eTwinning ,,Vasaros dovanos“ projektas

Nacionalinis

 

2016 m.

 

Eil.
Nr.
PROJEKTAI LYGMUO
1. ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“ Tarptautinis
2. ESF  projektas ,,Pienas vaikams“ Tarptautinis
3. Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“ Tarptautinis
4. Projektas ,,Mes rūšiuojam!” Tarptautinis
5. Projektas ,,Mažųjų olimpiada 2016“ Respublikinis
5. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“ Nacionalinis
6. Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493„Granting the Necessary Competencies for the Present Person“ (GNCPP) (,,Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“) projektas. Tarptautinis
7. eTwinning „Draw Emotion” (Piešiu nuotaiką) projektas Tarptautinis
8. Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Varpeliečiai mes jėga – augam sveiki visada“ Savivaldybės
9.  eTwininng  ,,Autum Trees“ (Medžiai rudenį) projektas Tarptautinis
10. eTwinning ,,I love my town“ (Aš myliu savo miestą) projektas Tarptautinis
11. eTwinning ,,A Game in Each Rring“ (Žaidimai ratu) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
12 eTwinning ,,Culture Journey“ (Kultūrų kelionė) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
13. eTwinning ,,One More Step“ (Dar vienas žingsnis) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
14. eTwinning ,,Walking atschool“ (Kelias į mokyklą) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu ir Europos Kokybės ženkleliu
15. eTwinning ,,A Holiday together“ (Atostogos kartu) projektas

Tarptautinis

16. eTwinning ,,Remove Borders“ (Be sienų) projektas Tarptautinis

Įvertintas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu
17. eTwinning ,,Christmas time“ (Kalėdų laikas) projektas Tarptautinis
18. eTwinning ,,I ama  part of our land“ (Aš esu žemės dalis) projektas Tarptautinis
19. eTwinning ,,Music Makes People Closer“ (Muzika suartina žmones) projektas Tarptautinis
20. eTwinning  ,,Mano diena“ projektas Nacionalinis

Įvertintas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu
21. eTwinning  ,,Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“ projektas Nacionalinis
22. eTwinning  ,,Medžio kalba“ projektas Nacionalinis
23. eTwinning ,,Little artist“ (Mažasis kūrėjas) projektas Tarptautinis

 

 

2015 m.

 

Eil.

Nr.

PROJEKTAI

LYGMUO

1.

COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00291 ,,Science and  Prie-School Education as a Field of Pedagogical Innovation“

Tarptautinis

2.

ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“

Tarptautinis

3.

ESF  projektas ,,Pienas vaikams“

Tarptautinis

4.

Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“

Tarptautinis

5.

Projektas ,,Mes rūšiuojam!”

Nacionalinis

6.

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“

Tarptautinis

7.

ESF finansuojamas projektas ,,Išlik darbo rinkoje“

Nacionalinis

8.

eTwinning projektas ,,Letter Trip“

Tarptautinis

9.

Erasmus+ KA2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus strateginės partnerystės projekto Nr. 2015-1-LT01-KA204-013493„Granting the Necessary Competencies for the Present Person“ (GNCPP) (,,Dabarties asmeniui reikalingų kompetencijų suteikimas“) projektas.

Tarptautinis

10.

Finansuojamas projektas ,,Kelionė sveikatingumo takeliu“

Savivaldybės

11.

eTwinning projektas ,,Game Cup“ (,,Žaidimų puodelis“)

Tarptautinis
12. eTwinning projektas ,,A Game in Each Ring“ ( ,,Žaidimai ratelyje“) Tarptautinis
13. eTwinning projektas ,,Walking on school“ ( ,Kelias į mokyklą“) Tarptautinis

 


2014 m.

 

Eil.

Nr.

PROJEKTAI

LYGMUO

1.

COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00291 ,,Science and  Prie-School Education as a Field of Pedagogical Innovation“

Tarptautinis

2.

ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“

Tarptautinis

3.

ESF  projektas ,,Pienas vaikams“

Tarptautinis

4.

Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“

Tarptautinis

7.

Projektas ,,Mes rūšiuojam!”

Nacionalinis

8.

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“

Tarptautinis

9.

Sveikatinimo projektas ,,Sveikatingumo takelis“

Savivaldybės

10.

ESF finansuojamas projektas ,,Išlik darbo rinkoje“

Nacionalinis

 

 

2013 m.

 

Eil.

Nr.

PROJEKTAI LYGMUO

1.

COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00291 ,,Science and  Prie-School Education as a Field of Pedagogical Innovation“ Tarptautinis

2.

Vilniaus Goethe‘s instituto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis““. Tarptautinis

3.

ESF projektas ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“ Tarptautinis

4.

ESF  projektas ,,Pienas vaikams“ Tarptautinis

5.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį‘‘ Savivaldybės

6.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Teigiamos emocijos – sveikatos vitaminas‘‘‘ Savivaldybės

7.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Gyvenkime sveikai ir prasmingai ‘‘ Savivaldybės

8.

Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“ Tarptautinis

9.

Projektas ,,Mes rūšiuojam!” Nacionalinis

10.

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“ Tarptautinis

11.

2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė apreptis“VP1-1.1-SADM-02-Kpriemonės ,,Socialinio dialogo skatinimas“ projektas ,,Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“ Nacionalinis

12.

ESF finansuojamas projektas ,,Išlik darbo rinkoje“

Nacionalinis

 

 

2012 m.

 

Eil.

Nr.

PROJEKTAI

LYGMUO

1.

ESF ir nacionalinė parama ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa“

Tarptautinis

2.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Esu sveikas ir saugus“

Savivaldybės

3.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Sveikai gyvensiu-sveikas užaugsiu“

Savivaldybės

4.

ESF  projektas ,,Pienas vaikams“

Tarptautinis

5.

Sveikos gyvensenos propagavimo projektas ,,Sveikatiada“

Tarptautinis

6.

Vilniaus Goethe‘s instituto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis““.

Tarptautinis

7.

Projektas ,,Mes rūšiuojam!”

Nacionalinis

8.

2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė apreptis“VP1-1.1-SADM-02-Kpriemonės ,,Socialinio dialogo skatinimas“ projektas ,,Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“

Nacionalinis

9.

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“

Tarptautinis

10.

 ESF projektas ,,Laikinas užimtumas“

Nacionalinis

11.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Vaiko žingsneliu į sveikatos šalį‘‘

Savivaldybės

12.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Teigiamos emocijos – sveikatos vitaminas‘‘‘

Savivaldybės

13.

Sveikatingumo ugdymo projektas ,,Gyvenkime sveikai ir prasmingai ‘‘

Savivaldybės

14.

ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį: didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą“ (priemonė VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-001) projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai

Nacionalinis