Sveika mokykla. Komanda

 

Sveikatos stiprinimo grupė – planuoja, organizuoja sveikatos stiprinimo veiklas įstaigoje.

Eil. 
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Nida Šaparnienė

vadovė, lopšelio-darželio auklėtoja

2.

Rasa Tūskaitė

narė, judesio korekcijos vyr. mokytoja

3.

Agafija Kartenienė

narė, dietistė, visuomenės sveikatos specialistė

4.

Danguolė Laužadienė

narė, vyr. socialinė pedagogė

5.

Nijolė Skukauskienė

narė,  lopšelio-darželio auklėtoja