Sveika mokykla. Veiklų planas

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ I KETVIRČIO „GRŪDINIMOSI RECEPTAI“  VEIKLŲ PLANAS 2018-12-15 iki 2019-02-15

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ II KETVIRČIO „SVEIKATOS STIPRINIMO MOTYVACIJA MOKYKLOJE. KAIP SUDOMINTI BENDRUOMENĘ?“ II KETVIRČIO VEIKLŲ PLANAS 2019-03-15 iki 2019-06-15