Ugdymo programos

 

Sprendimas dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms

 

Ikimokyklinio ugdymo programa "Pažinimo taku"

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

Etnokultūrinio ugdymo programa ,,Tėviškės spalvos“