Ugdymo programos

 

Sprendimas dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms

 

Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo taku"

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

Etnokultūrinio ugdymo programa ,,Tėviškės spalvos“ 2019 m.

Sveikatos stiprinimo programa „SVEIKATOS MIESTELIS” 2018 – 2022 m.