Vadovų metiniai uždaviniai

 

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 metų uždaviniai

2017 m. direktoriaus veiklos ataskaita