Vadovų matiniai uždaviniai

 

Direktoriaus 2018 metų uždaviniai

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2018 metų uždaviniai