Atsiskaitymas už paslaugas

 

INFORMUOJAME JUS, KAD MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE GALITE SUSIMOKĖTI:

 

1. Terminale „Perlas“;
2. Per elektroninę bankininkystę.

JEIGU MOKĖSITE PER ELEKTRONINĘ BANKININKYSTĘ:
(mokėjimo pildymo pavyzdys)


Gavėjo pavadinimas
     Rokiškio lopšelis-darželis  „Varpelis“ 
                                     (darželio, kurį lanko vaikas, pavadinimas)


Gavėjo sąskaita    
                     LT264010041500060100                    
                                      (darželio, kuriam vedate mokestį sąskaitos Nr.)

Gavėjo bankas              ___________AB  DNB  bankas                            
 
                                      (banko, kuriame yra gavėjo sąskaita, pavadinimas)

Gavėjo kodas
                                          190237765                           
                                      (darželio, už kurio paslaugas  mokate, kodas)

Kliento kodas                                                                                             
                                     (mokėtojo  kodas, nurodytas gautame pranešime)

Suma ir valiuta            ________________________________________________________
                                     (įrašote reikalingą apmokėti sumą, kuri  nurodyta gautame  pranešime)

Mokėjimo paskirtis     ___________________________________________________________________________
                                      (BŪTINA įrašyti vaiko vardą ir pavardę, pageidautina nurodyti lankomos grupės pavadinimą)

Įmokos kodas                                                                                           
                                      (koks nurodytas pranešime, 
nurodyti  nebūtina)