Būreliai

 

Programos pavadinimas: „Etno būrelis“

Programos paskirtis. Skatinti vaiko norą pažinti ir perimti tautos etnokultūrą, remiantis tautos tradicijomis, papročiais, folkloru, skatinat kūrybinę saviraišką, panaudojant tinkamiausius etninio ugdymo būdus, metodus, priemones, atsižvelgiant į vaiko amžių, psichofizines savybes, socialinę ir kultūrinę aplinką.

Programos dalyvių amžius 5-7 m. Etno būrelio vaikai dalyvauja miesto, rajono, apskrities, respublikos rengiamose etninėse šventėse, konkursuose, festivaliuose, edukacinėse programose. Būrelio veikla integruojama į įstaigoje organizuojamus renginius, vykdomus projektus, edukacines programas. Dalyvauti kartu kviečiama ir šeima.
Būrelio vadovė: meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė.
Būrelio laikas:
trečiadienis
penktadienis
15:20–15:50 „Saulės zuikučių“ gr.
antradienis
ketvirtadienis
15:20–15:50 „Pelėdžiukų“ gr.
trečiadienis 15:06-15:50 „Žiogelių“ gr.
pirmadienis
trečiadienis
16:10-16:35 „Bitučių“ gr.
„Drugelių“ gr.


Programos pavadinimas: „Menų studija
“

Programos paskirtis – saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas, vaiko gebėjimų atskleidimas. Studijoje vaikai susipažins su
 įvairiomis meno rūšimis: floristika, keramika, tapyba, grafika, tautodaile.  Praturtins žinias apie įvairias tradicines ir netradicines raiškos priemones, medžiagas, technikas.  Kūrybiškai panaudos buitines atliekas savo darbuose, seniems daiktams suteiks "antrąjį gyvenimą". Kurdami lavins smulkiąją motoriką, mąstymą, vaizduotę, estetinį, erdvinį suvokimą. Įgyvendinant kūrybinius sumanymus, ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, bendravimo, darbinius įgūdžius. Patirs kūrybos džiaugsmą, sėkmės jausmą, pasitenkinimą. Menų studijos vaikų sukurti darbai puoš ne tik lopšelio-darželio erdves, bet bus eksponuojami rajoninėse, respublikinėse  parodose, mugėse, taps suvenyrais svečiams.
Programa skirta 5-7 m. vaikams.
Studijos vadovė: Nijolė Adamonienė
Būrelio laikas:
antradienis
ketvirtadienis
15:10–15:50 „Saulės zuikučių“ gr.
pirmadienis
trečiadienis
15:10–15:50 „Pelėdžiukų“ gr.
pirmadienis
ketvirtadienis
11:50-12:20 „Žiogelių“ gr.
pirmadienis
trečiadienis
16:10-16:35 „Bitučių“ gr.
„Drugelių“ gr.


Programos pavadinimas: „Smart English“

Neformaliojo ugdymo programa „Smart English“ – tai įvadas, pirmieji žingsneliai link anglų kalbos. Dainuodami daineles, žaisdami interaktyvius žaidimus, klausinėdami vienas kito vaikai išmoks išgirsti kitokią kalbą, išmoks trumpų dialogų bei žodžių. Programos paskirtis – tenkinti vaikų pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo įgūdžius, padėti vaikui įgyti kalbines komunikacines bei skaitmenines kompetencijas.Programos tikslas – supažindinti su užsienio kalba (anglų) bei išmokti pagrindinius anglų kalbos išsireiškimus, posakius ir daiktų pavadinimus, kurie supa vaikus kasdienėje aplinkoje.Būrelio vadovė: direktorės pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Violėta Deksnienė
Būrelio laikas:
trečiadienis  15:10–15:40 „Saulės zuikučių“ gr.
penktadienis 15:10–15:40 „Pelėdžiukų“ gr.  
antradienis
ketvirtadienis
15:10–15:40 „Žiogelių“ gr. 


Programos pavadinimas: „Krepšinio pradmenų užsiėmimai“

Ugdomos vaikų komandinio darbo kompetencijos, ištvermė. Vaikai susipažįsta su krepšinio taisyklėmis, mokosi krepšinio pradmenų.
antradienis  „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr.
ketvirtadienis
 „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr.
 

Programos pavadinimas: „Šokių būrelis“

Tai atpalaiduojanti veikla, kurios dėka vaikai tampa lankstūs, stipresni, plėtojami fiziniai, psichologiniai ir socialiniai vaiko įgūdžiai.
pirmadienis „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr., „Žiogelių“ gr., „Bitučių“ gr.
treciadienis „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr., „Žiogelių“ gr., „Drugelių“ gr.