Būreliai

Programos pavadinimas: „Menų studija“

Programos paskirtis – saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas, vaiko gebėjimų atskleidimas. Studijoje vaikai susipažins su įvairiomis meno rūšimis: floristika, keramika, tapyba, grafika, tautodaile. Praturtins žinias apie įvairias tradicines ir netradicines raiškos priemones, medžiagas, technikas.  Kūrybiškai panaudos buitines atliekas savo darbuose, seniems daiktams suteiks "antrąjį gyvenimą". Kurdami lavins smulkiąją motoriką, mąstymą, vaizduotę, estetinį, erdvinį suvokimą. Įgyvendinant kūrybinius sumanymus, ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, bendravimo, darbinius įgūdžius. Patirs kūrybos džiaugsmą, sėkmės jausmą, pasitenkinimą. Menų studijos vaikų sukurti darbai puoš ne tik lopšelio-darželio erdves, bet bus eksponuojami rajoninėse, respublikinėse  parodose, mugėse, taps suvenyrais svečiams.
Programa skirta 5-7 m. vaikams.
Studijos vadovė: Nijolė Adamonienė
Būrelio laikas:
antradienis
ketvirtadienis
15:10–15:50 „Saulės zuikučių“ gr.
pirmadienis
trečiadienis
15:10–15:50 „Pelėdžiukų“ gr.
pirmadienis
ketvirtadienis
11:50-12:20 „Žiogelių“ gr.
pirmadienis
trečiadienis
16:10-16:35 „Bitučių“ gr.
„Drugelių“ gr.


Programos pavadinimas: „Krepšinio pradmenų užsiėmimai“


Ugdomos vaikų komandinio darbo kompetencijos, ištvermė. Vaikai susipažįsta su krepšinio taisyklėmis, mokosi krepšinio pradmenų.
antradienis  „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr.
ketvirtadienis  „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr.


Programos pavadinimas: „Šokių būrelis“

Tai atpalaiduojanti veikla, kurios dėka vaikai tampa lankstūs, stipresni, plėtojami fiziniai, psichologiniai ir socialiniai vaiko įgūdžiai.
pirmadienis „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr., „Žiogelių“ gr., „Bitučių“ gr.
treciadienis „Saulės zuikučių“ gr., „Pelėdžiukų“ gr., „Žiogelių“ gr., „Drugelių“ gr.


Programos pavadinimas „Keramikos būrelis“


Programos paskirtis – Užsiėmimų metu naudojant molio spaudimo, modeliavimo, konstravimo, štampavimo, raižymo metodus, skatinamas vaikų kūrybiškumas, ugdomas gebėjimas tyrinėti molio savybes bei plastiškumą, lavinami ir ugdomi praktiniai keramikos srities gebėjimai ir įgūdžiai.
Programa skirta 3–5 metų vaikams
Būrelio vadovė: Edita Miškūnienė
Būrelio laikas
  Antradienis Ketvirtadienis Penktadienis
„Saulės zuikučių“ gr.   15:00–15:30 11:40–12:10
„Boružiukų“ gr.   15:50–16:20  
„Lašiukų“ gr.   16:20–16:50  
„Kiškučių“ gr. 11:20–11:50    


Programos pavadinimas:
Robotikos būrelis ,,Žaidžiu kitaip“.

Programos paskirtis: Būrelio tikslas-sudominti ir motyvuoti vaikus mokytis STEM dalykų ir juos taikyti sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius. Užsiėmimų metu, vaikai ugdys bendradarbiavimą tiek tarpusavyje, tiek su mokytoja, mokysis klausyti užduočių ir sekti instrukcijas, nurodymus. Išbandys save eksperimentuodami ir teorines žinias įtvirtins per žaidimą. Lavins gebėjimą planuoti savo veiksmus, identifikuoti ir spręsti problemas, konstruojant LEGO ir programuojant robotus, atliekant loginio mąstymo užduotis. Tokie užsiėmimai ugdo vaikų techninius įgūdžius, programavimo kompetencijas bei gerina emocinę sveikatą.
Programa skirta: 3-6 metų vaikams.
Studijos vadovė: Viktorija Davolienė
Būrelio laikas:
Antradienis 11:00-11:30 ,,Boružiukų“ grupė
11:35-12:05 ,,Bitučių“ grupė
Ketvirtadienis 15:00-15:30 ,,Lašiukų“ grupė
Penktadienis 11:30-12:10 ,,Saulės Zuikučių“ grupė