Būreliai

 

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020–2021 m. m.


Programos pavadinimas: „Anglų kalba mažiesiems“

    
Programos paskirtis. Neformaliojo vaikų švietimo programos „Anglų kalba mažiesiems“ paskirtis –  tenkinti vaikų pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo įgūdžius, padėti vaikui įgyti pažinimo bei komunikavimo kompetencijas. Taikant judriųjų žaidimų, pokalbių, vaidybos, dainavimo metodus lavinami vaikų anglų kalbos klausymo bei kalbėjimo įgūdžiai. Vaikai supažindinami su užsienio kalba (anglų) bei mokosi pagrindinius anglų kalbos išsireiškimus, posakius ir daiktų pavadinimus, kurie supa vaikus kasdienėje aplinkoje. Programa skirta 6-7 metų vaikams.
Būrelio vadovė Violeta Deksnienė.
Būrelio laikas:
trečiadienis 15:15-15:45 val. priešmokyklinio ugdymo „Saulės zuikučių“ gr.
ketvirtadienis 15:15-15:45 val. priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“gr.


Programos pavadinimas: „Muzikavimo studija“

    Programos paskirtis.
Susipažinti su įvairaus žanro kūrinėliais, pažinti įvairią muziką, reikšti įvairų poreikį jų atliekamai muzikai, ugdyti meninę asmenybę, kuri pasitikėtų savimi ir teigiamai vertintų savo pasiektas galimybes bei siekti kultūrinio – estetinio vaizdo renginių metu. Pastebėti vaiko prigimtinius gebėjimus ir mokyti bendrauti socialinėje aplinkoje.
Programos dalyvių amžius 5 m. „Boružiukų“ gr. Vaikai dalyvauja miesto, rajono organizuojamuose renginiuose.
Būrelio vadovė: meninio ugdymo mokytoja Jurgita Raugienė
Būrelio laikas:
ketvirtadienis  15:00–15:20 val. „Boružiukų“ gr.
penktadienis  8:55–9:15 val. „Boružiukų“ gr.


Programos pavadinimas: „Etno būrelis“

    Programos paskirtis. Skatinti vaiko norą pažinti ir perimti tautos etnokultūrą, remiantis tautos tradicijomis, papročiais, folkloru, skatinat kūrybinę saviraišką, panaudojant tinkamiausius etninio ugdymo būdus, metodus, priemones, atsižvelgiant į vaiko amžių, psichofizines savybes, socialinę ir kultūrinę aplinką.
   
Programos dalyvių amžius 5-7 m. Etno būrelio vaikai dalyvauja miesto, rajono, apskrities, respublikos rengiamose etninėse šventėse, konkursuose, festivaliuose, edukacinėse programose. Būrelio veikla integruojama į įstaigoje organizuojamus renginius, vykdomus projektus, edukacines programas. Dalyvauti kartu kviečiama ir šeima.
Būrelio vadovė  meninio ugdymo mokytoja Inga Šablinskienė.
Būrelio laikas:

antradienis

15:20-15:50 val.

„Pelėdžiukų“ gr.

trečiadienis

15:10-15:40 val.

„Lašiukų“ gr.

pirmadienis

15:20-15:50 val.

„Saulės zuikučių“ gr.

trečiadienis

16:00-16:30 val.

„Bitučių“ gr.Programos pavadinimas: „Menų studija
“

    Programos paskirtis – saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas, vaiko gebėjimų atskleidimas. Studijoje vaikai susipažins su  įvairiomis meno rūšimis: floristika, keramika, tapyba, grafika, tautodaile.  Praturtins žinias apie įvairias tradicines ir netradicines raiškos priemones, medžiagas, technikas.  Kūrybiškai panaudos buitines atliekas savo darbuose, seniems daiktams suteiks "antrąjį gyvenimą". Kurdami lavins smulkiąją motoriką, mąstymą, vaizduotę, estetinį, erdvinį suvokimą. Įgyvendinant kūrybinius sumanymus, ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, bendravimo, darbinius įgūdžius. Patirs kūrybos džiaugsmą, sėkmės jausmą, pasitenkinimą. Menų studijos vaikų sukurti darbai puoš ne tik lopšelio-darželio erdves, bet bus eksponuojami rajoninėse, respublikinėse  parodose, mugėse, taps suvenyrais svečiams.
Programa skirta 5-7 m. vaikams.
Studijos vadovė Nijolė Adamonienė
Būrelio laikas:
pirmadienis
trečiadienis
15.00-15.45 val.
15:00-15:45 val.
,,,Pelėdžiukų“ gr.
antradienis
ketvirtadienis
14.45-15.25 val.
14.45-15.25 val.
,,Saulės zuikučių“ gr.
antradienis
trečiadienis
10.00-10.30 val.
10.30-11.30 val.
,,Bitučių“ gr.
trečiadienis
ketvirtadienis
16.10-16.40 val.
16.10-16.40 val.
,,Lašiukų“ gr.