Lopšelio-darželio daina

 

(Muzika ir žodžiai  Jurgitos Raugienės,

Laimos Stasiulionytės)

 

Rytas nuostabus žadina visus,

Paskubėk ir tu, mažyti,

Bėgsim takučiu, laukia daug draugų,

Lik sveika, brangi mamyte.

 

Varpeli, mano nuostabus darželi,

Žvalūs čia vaikai, krykštauja linksmai

Ir dainuoja dainą smagią.

Varpeli, mano nuostabus darželi,

Už linksmas dienas ir širdis geras

Mažos lūpos ačiū taria.

 

Gėlę pasodint, lėlę nuramint,

Piešt, sportuot ir šokt išmoksim.

Pažadam tvirtai, kad gerais darbais

Mes tėvynę savo puošim.

 

Varpeli, mano nuostabus darželi,

Žvalūs čia vaikai, krykštauja linksmai

Ir dainuoja dainą smagią.

Varpeli, mano nuostabus darželi,

Už linksmas dienas ir širdis geras

Mažos lūpos ačiū taria.