Darbo užmokestis

 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2024 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS

 

2024 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2024 m. I ketvirtis

 

 

2023 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2023 metais

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2023 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2023 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2023 m. III ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2023 m. IV ketvirtis

 

 

2022 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2022 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2022 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2022 m. III ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2022 m. IV ketvirtis

 

 

2021 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2021 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2021 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2021 m. III ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2021 m. IV ketvirtis

 

 

2020 m.

 

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2020 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2020 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2020 m. III ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2020 m. IV ketvirtis

 

 

2019 m.

 

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2019 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2019 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2019 m. III ketvirtis

 

 

2018 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2018 m. I ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2018 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2018 m. III ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2018 m. IV ketvirtis

 

 

2017 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. I ketvirtis
Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. II ketvirtis
Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. III ketvirtis
Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2017 m. IV ketvirtis

 

 

2016 m.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. II ketvirtis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. III ketvirtis.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. IV ketvirtis.

 

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd