Darbuotojų sąrašas

 

Vardas ir
pavardė
Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė
kategorija
Dirba grupėje Elektroninis adresas 
Inga
Čičinskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr.
auklėtoja
„Bitutės“ ingacicinskiene@gmail.com
Rimantė
Gudžiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr.
auklėtoja
„Žiogeliai“ rimantegudziuniene@gmail.com
„Bitutės“
Jolita
Sapagovienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr.
auklėtoja 
„Ežiukai“ sapagovienejolita@gmail.com
Viktorija
Liachovičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Katinėliai v.liachoviciute@gmail.com
Nijolė
Skukauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja „Žiogeliai“ nijoleskukauskiene@gmail.com
Rimutė
Mateikienė
Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja
Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Saulės zuikučiai“  rimutemateikiene@gmail.com
,,Pelėdžiukai“
Daiva
Steponavičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Ežiukai“ daiva.steponaviciute8@gmail.com
„Lašiukai“
Karolina
Kepenytė-
Ragauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mokytoja „Katinėliai k.kepenyte@gmail.com
Daiva
Šarkauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Boružiukai“ daivasarkauskiene04@gmail.com
„Kiškučiai“
Ina
Švelnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Drugeliai“ inasvelniene@gmail.com
Laimutė
Lašienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Boružiukai“ laimutelasienee@gmail.com
Meilutė
Kvedaravičienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Kiškučiai“ meilutekvedaraviciene@gmail.com
Albina
Kasparienė
Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja
Aukštesnysis Auklėtoja
metodininkė
„Pelėdžiukai“ albinakaspariene@gmail.com
Inga
Šablinskienė
Meninio ugdymo
mokytoja, būrelio vadovė
Aukštasis Mokytoja
metodininkė
inga.sablinskiene70@gmail.com
Simona
Igaunienė
Logopedė Aukštasis Logopedė   simonaigauniene@gmail.com
Vaiva
Dilbienė
 Spec. pedagogė Aukštasis Spec. pedagogė
metodininkė
  vaivadilbiene13@gmail.com
Rasa
Tūskaitė
Judesio korekcijos mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja   tuskaite.rasa@gmail.com
Editos Miškūnienės Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja   editamiskuniene@gmail.com
Ieva
Bulovienė
Logopedė Aukštasis Logopedė   ievaaseibutyte@gmail.com
Nida
Šaparnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Ežiukai“ nidasaparniene@gmail.com
Nijolė
Adamonienė
Būrelio vadovė Aukštasis Mokytoja metodininkė nijole.adamoniene@gmail.com
Neringa
Baltušienė
Soc. pedagogė Aukštasis Soc. pedagogė   baltusienevarpelis@gmail.com