Pedagogų sąrašas

 

Vardas ir
pavardė
Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė
kategorija
Dirba grupėje Elektroninis adresas 
Inga
Čičinskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr.
auklėtoja
„Bitutės“ inga.cicinskiene@rokvarpelis.com
Viktorija Davolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Lašiukai“ viktorija.davoliene@rokvarpelis.com
Nijolė
Skukauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. auklėtoja „Ežiukai“ nijole.skukauskiene@rokvarpelis.com
Kristina Matiukaitė-Pukėnienė Socialinė pedagogė Aukštasis Socialinė pedagogė kristina.matiukaite-pukeniene@rokvarpelis.com
Daiva
Steponavičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Bitutės“ daiva.steponaviciute@rokvarpelis.com
Jurgita
Trečiokienė
Judesio korekcijos specialistė Aukštasis     jurgita.treciokiene@rokvarpelis.com
Daiva
Šarkauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Boružiukai“ daiva.sarkauskiene@rokvarpelis.com
Ina
Švelnienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Saulės zuikučiai“ ina.svelniene@rokvarpelis.com
Laimutė
Lašienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja
metodininkė
„Boružiukai“ laimute.lasiene@rokvarpelis.com
  Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja
    „Pelėdžiukai“  
Inga
Šablinskienė
Meninio ugdymo
mokytoja, būrelio vadovė
Aukštasis Mokytoja
metodininkė
inga.sablinskiene@rokvarpelis.com
Simona
Igaunienė
Logopedė Aukštasis Logopedė   simona.igauniene@rokvarpelis.com
Oksana
Antonova
 Spec. pedagogė,
logopedė
Aukštasis Vyr. spec. pedagogė   oksana.antonova@rokvarpelis.com
Rasa
Tūskaitė
Judesio korekcijos specialistė Aukštasis Vyr. mokytoja   rasa.tuskaite@rokvarpelis.com
Ieva
Bulovienė
Logopedė Aukštasis Logopedė   ieva.buloviene@rokvarpelis.com
Nida
Šaparnienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. auklėtoja „Saulės zuikučiai“ nida.saparniene@rokvarpelis.com
„Pelėdžiukai“
Nijolė
Adamonienė
Būrelio vadovė Aukštasis Mokytoja metodininkė nijole.adamoniene@rokvarpelis.com
Neringa
Baltušienė
Soc. pedagogė Aukštasis Soc. pedagogė   baltusienevarpelis@gmail.com
Akvilė Narbutienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mokytoja   akvile.narbutiene@rokvarpelis.com
Asta
Ševekovienė
Logopedė Aukštasis Vyr. Logopedė   asta.sevekoviene@rokvarpelis.com
Miglė Večerskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis   „Žiogeliaii“ migle.vecerskiene@rokvarpelis.com
Kristina Balčienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Ežiukai“ kristina.balciene@rokvarpelis.com
„Drugeliai“
Lina
Kalvelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Katinėliai“ lina.kalveliene@rokvarpelis.com
Jolanta Trepkevičė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Auklėtoja „Lašiukai“ jolanta.trepkevice@rokvarpelis.com
„Kiškučiai“