Dokumentai

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ROKIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“ POLITIKA
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 2020 m.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“ DARBO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 2020-2023 m.
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ PAGALBOS UGDYTINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO ( VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEI UGDYTINIS SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), TVARKOS APRAŠAS