Finansinių ataskaitų rinkiniai


Aiškinamasis raštas 2023 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m.
Finansinės būklės ataskaita 2023 m.

 

Aiškinamasis raštas 2022 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m.
Finansinės būklės ataskaita 2022 m.

 

Aiškinamasis raštas 2021 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.
Finansinės būklės ataskaita 2021 m.

Aiškinamasis raštas 2020 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m.
Finansinės būklės ataskaita 2020 m.

Aiškinamasis raštas 2019 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m.

Aiškinamasis raštas 2018 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m.
Finansinės būklės ataskaita 2018 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2016 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.
Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

Aiškinamasis raštas 2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

Aiškinamasis raštas 2014 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 1 lapas 2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 2014 m.

Aiškinamasis raštas 2013 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m.

Finansinės būklės ataskaita 2012 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m.
Aiškinamasis raštas 2012 m.