Korupcijos prevencija


Pranešimų apie korupcinę veiką kontaktai:

Lopšelio-darželio ˶Varpelis˝ direktorė
Tel. 8 458 52229
El. paštas
 varpelis@parok.lt

Neringa Baltušienė
Antikorupcinės darbo grupės vadovė
Tel. nr. 8 637 08105
El. paštas baltusienevarpelis@gmail.com
Rokiškio rajono savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa http://www.rokiskis.lt/lt/korupcijos-prevencija-2/korupcijos-prevencijos-programos.html

2019-2020

Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2019-2020 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2019-2020 metų korupcijos prevencijos programa

Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, korupcijos prevencijos programos ir 2017-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo

 

2017-2018

Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos priemonių planas
Rokiškio lopšelio-darželio „VARPELIS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa
Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Rokiškio lopšelio-darželio ,,VARPELIS“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, korupcijos prevencijos programos ir 2017-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo