MaitinimasVAIKŲ MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO SUTARČIŲ SĄRAŠAS 2023-2024 m.

Valgiaraštis 1-3 metų vaikams A5

Valgiaraštis 1-3 metų vaikams L1

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams A4

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams A1

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams D1

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa