„VARPELYJE“ PAMINĖTAS LIETUVOS ATKŪRIMO 100-METIS

    Visus mokslo  metus lopšelyje-darželyje vyko renginiai skirti  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Bendruomenė įsijungė į respublikoje, rajone ir įstaigoje vykdomas akcijas: „Kas yra 100?“, „100 žingsnių“, „Vasario 16-ąją į ugdymo įstaigą su vėliavėle“, „Gyvas tautos žiedas‘, „Tautiška apyrankė“, „Sveikas, mažyli – Lietuvai 100“. Dalyvavo interaktyviame pasisveikinime „Skiriu dainą Lietuvai ir draugui“, konkurse „Žalioji palangė“. Vykdėme interaktyvius projektus: „Kaip surasti Lietuvą 2018?“, „Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100“ (eTwinning projektas). Buvo organizuojamos viktorinos: „Mano šalelė Lietuva“, vakaronė „Mano Lietuva“, kuriose dalyvavo tėveliai. Vyko etno šventė „Mes, mažieji lietuvaičiai“, „Lietuvių liaudies atlikėjų šventė „Čir vir vyras“ 2018.   Vasario 16-ąjai skirtas „Koncertas Lietuvai“.
    Į Kaziuko mugę, vykusią lopšelio-darželio kieme, sugūžėjo ne tik lopšelio-darželio bendruomenė, bet ir mikrorajono gyventojai. Mugės lankytojai buvo kviečiami ragauti čia pat kepamų blynų, grikių košės, sušilti išgėrus karštos arbatos, paragauti ir įsigyti skanių kepinių, vaikų ir pedagogų kurtų suvenyrų.
    Lopšelis-darželis suorganizavo respublikinę parodą „Lietuva karpiniuose“, į kurią įsijungė ir kitų rajonų pedagogai. Visą mėnesį įstaigos langus puošė kūrybiniai darbai liaudiškais motyvais, kurie gražiai sugulė į knygą. Atminimui ją gaus kiekvieno karpinio autorius.
    Gegužės 30 d. lopšelio-darželio „Varpelis“ kieme šurmuliavo tėveliai, seneliai, vaikai. Akį traukė neįprastos dekoracijos: verpimo rateliai, linų pėdai, audimo staklės. Lopšelio-darželio direktorė pasveikino visus susirinkusius šventės dalyvius, pasidžiaugė šių mokslo metų įstaigos laimėjimais - tapus Europos eTwinning mokykla, Sveikatą stiprinančia mokykla, įvykdžius darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą - Darni mokykla. Padėkojo visiems už bendrą darbą ir palinkėjo gražios šventės. Sveikinimo žodžius tarė šventės svečiai: žemės ūkio rūmų specialistė Lina-Meilutė Dapkūnienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Kondratenkienė, tėvų komiteto pirmininkas Andrius Fedotovas.
    Prie namelio ,,įsikūrė“ ūkininkų šeimyna, atvyko kaimynai. Šeimininkė, išlydėdama sėjėjus,  apjuosė juos lininiais rankšluosčiais. Ir taip prasidėjo pasakojimas apie ilgą lino kelią nuo grūdo iki drobės. Dainuodami dainas, šokdami, nudirbdami įvairius darbus koncertinės programos dalyviai pasekė gražią lino kelio pasaką. Linas ne tik senovėje, bet ir šiais laikais mus puošia ir rengia.  Šiuolaikiškus sceninius drabužių modelius pristatė mamos su vaikais. Taip „Lino simfonija“ suskambėjo naujai.
    Su baigiamąja mokslo metų švente „Ką linelis kalbėjo?“ baigėsi Lietuvos atkūrimo100-mečiui paminėti skirti renginiai.