LAIKAS MOKYTIS TOLERANCIJOS

   
Ugdyti vaikų jautrumą skirtumams ir įvairovei, įveikti išankstines nuostatas bei stereotipinį mąstymą kitokių asmenų atžvilgiu mes, pedagogai, pradedame jau ikimokykliniame amžiuje. Tikime, kad kūrybiškai pasiųsta žinutė net ir šia sudėtinga tema vaikams bus suprantama.
   
Lapkričio 16 d. lopšelio-darželio „Varpelis“ vyresniųjų grupių vaikus pakvietėme pasižiūrėti improvizacijos Čiukas ieško draugo“ pagal eiliuotą Liudos Petkevičiūtės pasakaitę. Tikime, kad vaikai per veikėjų išgyvenimus pajuto, kaip sunku būti atstumtam, kai tu esi kitoks ir kaip svarbu nebūti abejingam esantiems šalia tavęs.