„METODŲ MUGĖJE“ VĖL TARP NUGALĖTOJŲ

    Jau ketvirtus metus Rokiškio  lopšelio- darželio „Varpelis“ pedagogės dalyvavo Lietuvos Vaikų ir Jaunimo Centro organizuojamoje metodų mugėje „Žaidimų vaivorykštė“. Net dešimt pedagogių pristatė savo pagamintas metodines priemones ( A. Kasparienė, K. Gasiūnienė, R. Mateikienė, N. Šaparnienė,  L. Baravickienė, A. Jakubonienė, I. Čičinskienė, L. Lašienė, I. Švelnienė, N. Skukauskienė). 
   
Gegužės 11 dieną L. Lašienė, A. Kasparienė, I. Švelnienė dalyvavo metodinių priemonių parodos uždaryme ir kvalifikacijos tobulinimo renginyje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigų pedagogams. Iš šio renginio parsivežė Padėkos raštą Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogams už pristatytų metodinių priemonių gausą. II vietos diplomu buvo apdovanota I. Švelnienės metodinė priemonė „Veidukai“.