STEAM IR PROJEKTINIS PATIRTINIS UGDYMAS

 

    2018 m. rugsėjo mėnesį Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ pradėtas įgyvendinti „Erasmus+“ programos, 2 pagrindinio veiksmo KA229 Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas „STEAM and Project-based Experiential Learning“. Švietimo įstaigos yra atsakingos už visapusišką, novatorišką, pažangų švietimą vaikams, kuris padeda vaikui geriau pažinti šį pasaulį. Plėtojant STEAM įgūdžius per projektinį patirtinį mokymąsi, skatinamas kritinis mąstymas, problemų sprendimas, loginis mąstymas. Tačiau vien tik teorinis pagrindas mažam vaikui yra daug mažiau paveikus nei kai kuri koreliacija, jausmas ir asmeninė patirtis. Kyla klausimas: kaip mokyti vaikus "STEAM" per patirtinio ugdymo metodą?  Kiekvienoje šalyje egzistuoja daug teorijos, tačiau pedagogai vis dar susiduria su praktinės patirties ir žinių trūkumu, organizacijoms trūksta informacijos apie tai, kaip tai pritaikyti žemiausiame išsilavinimo lygmenyje – darželyje ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
    Projekto veikla apima keturias pagrindines sritis: verslumą, skaitmeninį raštingumą, gamtą ir aplinką bei sveiką gyvenimo būdą. Pasirinktos projekto sritys padės numatyti patirtinio ugdymo gaires, pritaikyti egzistuojančio mokymo/mokymosi esamas patalpų ir lauko erdves ir kurti naujas, taikant projekte numatytą mokymąsi, metodiką, skatinančią vaikų smalsumą, kūrybiškumą ir verslumą.
    Projektas sudarys sąlygas prisidėti prie institucijos strategijos, veiksmų planų ir švietimo politikos, skatinti nuolatinę teigiamą patirtį ir keitimąsi tarp formalaus ir neformalaus švietimo mokytojų, skatinti mokytojų mobilumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas švietimo idėjų apyvartos formas.
    2018 m. gruodžio 1-7 dienomis lopšelio-darželio ,,Varpelis“ mokytojų komanda viešėjo Split mieste, Kroatijoje, kur vyko tarptautiniai „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo KA229 Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „STEAM and Project-based Experiential Learning“ mokymai. Mokymų metu keturių šalių Lietuvos, Latvijos, Turkijos ir Kroatijos komandos pristatė savo organizacijas. Šių pristatymų metu turėjome galimybę susipažinti su organizacijų savitumu, tikslais, ugdymo proceso ypatumais. Diskusijų metu aptarėme ugdymo įstaigų panašumus ir skirtumus.  Pagrindinės mokymų temos buvo atvirkštinis (Flipped classroom) projektu grįstas mokymas, STEAM bei GOOGLE disko naudojimo galimybės. Šalys pristatė pirmąja temą ,,Verslumas”, susitarė dėl sukurtų metodų aprašų.
   
Split mieste visi vaikų darželiai yra sujungti į vieną organizaciją ,,CVIT MEDITERANA“ (,,Viduržemio jūros gėlė“), kurią sudaro 21 skyrius ir 56 vaikų grupės. Kiekvienas skyrius yra pavadintas skirtingų augalų žiedų vardais. Aplankėme tris skyrius. Viename skyriuje ypatingas dėmesys skiriamas gabių vaikų ugdymui, kitame – meniniam ugdymui. Trečiasis vaikų darželis - ,,Rusilica“ (,,Erškėtrožės žiedas“) – šio projekto partneris. Ten mus supažindino su keturiomis grupėmis, jų aplinka ir ugdymo programa. Darželio aplinkoje akivaizdžiai matoma vaikų kultūra.  Grupėse vyrauja skirtingos programos, orientuotos į vaikų emocinio intelekto ugdymą. Pasitelkiant meną, tikybą, anglų kalbą, skatinamas vaikų savarankiškumas, unikalumas, gebėjimas bendrauti, komunikuoti bei išreikšti savo jausmus ir emocinę būseną. Labai didelis dėmesys skiriamas patirtiniam ugdymui, kuris padeda lavinti vaikų pojūčius bei patyrimus. Šio darželio tradicija yra pagamintus darbelius parduoti, o gautas lėšas paaukoti šalia esantiems vaikų globos namams. Vizito pabaigoje projekto dalyviai su šio darželio vaikais gaminome aitvarus. Visuose skyriuose stebėjome atviras veiklas.  Dalyviai patobulino profesines kompetencijas, pasidalino gerąja patirtimi.
    Vizito metu vykome į Split miesto UNESCO saugomą senamiestį, kuriame mūsų laukė gidė. Vaikščiodami po senamiestį, įsikūrusį Diokletiano rūmų griuvėsiuose, pajutome skirtingų amžių dvasią bei kultūrą. Kitos kultūros istorinis pažinimas padėjo lengviau suprasti šiandieninį Split miesto gyventojų savitumą, kuris, kaip vėliau pamatėme, labai stipriai atsispindi darželiuose bei pačiame ugdymo procese.