RYTMETIS „AISMA APLINK BALTŲ BERŽŲ“

    Lapkričio  11 d. meninio ugdymo salėje vyko Šv. Martyno (Ožio) dienos rytmetis. Jame dalyvavo „Drugelių“, „Bitučių“, „Žiogelių“, „Lašiukų“ grupių vaikai. Šeimininkė pasakojo, kad su šia diena baigiasi ganiava ir gyvulėlius suvaro į tvartus. Aiškino apeigos svarbą piemenų gyvenime. Baltą ožį grupių vaikai (piemenukai) papuošė vainiku, varė tris kartus aplink baltą beržą, skanduodami „Sniegas, sniegelis, sniegutis...“, erzino, tauškėjo lazdomis, dainavo linksmas dainas, šokius, sekė pasakas, ėjo ratelius, minė mįsles. Vaikai įdėmiai klausėsi įvairių pasakojimų.