„KAIP VILKAS NORĖJO SUGADINTI VAIKŲ VELYKĖLES!“

   
Balandžio 29 d. lopšelyje-darželyje nušurmuliavo gražiausias atbundančio pavasario atvelykio rytmetis. Vaikus džiaugtis ir švęsti kvietė Pempė, Šarka ir Velykų bobutė. Rytmečio metu vaikai stebėjo improvizaciją „Kaip vilkas norėjo sugadinti vaikų velykėles!“, žaidė muzikinius ratelius, rungtyniavo estafetėse su margučiais, dainavo daineles. Velykų bobutė priminė šv. Velykų tradicijas ir papročius.