ROKIŠKIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VARPELIS“ VYKO RESPUBLIKINĖ METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

   
2019 m. balandžio 24 dieną Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ vyko Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ metodinė-praktinė konferencija „Inovatyvių ugdymo būdų ir metodų taikymas stiprinant vaikų sveikatą“.
   
Konferencija prasidėjo lopšelio-darželio „Varpelis“ vokalinės instrumentinės grupės muzikiniu sveikinimu vadovaujamu Jurgitos Raugienės. Visiems dalyviams pasisemti naujų idėjų, rezultatyvaus ir sėkmingo darbo palinkėjo lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė Sigita Baranovskienė ir asociacijos prezidentė Rita Juozapaitienė.
   
Konferencijoje dalyvavo pedagogai iš Vilniaus, Anykščių, Kupiškio, Panevėžio, Biržų ir Rokiškio. Auklėtojos Laimutė Lašienė ir Nijolė Skukauskienė pasidalino patirtimi apie galimybes vaiko sveikatos ugdymui gamtoje. Auklėtoja Audronė Kriukienė papasakojo apie inovatyvų patirtinį ugdymą. Jogos mokytoja Greta Grušaitė skaitė pranešimą „Sveikata yra turtas, proto ramybė - laimė. Joga parodo mums kelią“ ir pravedė jogos atvirą veiklą su vaikais. Pagalbos vaikui specialistės Asta Ševekovienė, Ieva Seibutytė ir Virginija Žilėnienė savo pranešime akcentavo pojūčių lavinimo svarbą vaikų fizinei sveikatai ir teigiamai emocinei būklei. Mokytoja Jūratė Daugėlienė kalbėjo apie judėjimo naudą. Direktorė Irena Petraitienė dalinosi idėjomis apie darbuotojų sveikatinimą. Dalyviai išklausė logopedės Lauros Adomėlės pranešimą apie smėlio terapijos panaudojimo būdus, ugdant kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Judesio korekcijos mokytoja Rasa Tūskaitė ir auklėtoja Inga Čičinskienė  pristatė inovatyvius ugdymo būdus ir galimybes savo pedagoginėje veikloje, kurie pažadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, o veikla tampa įdomi ir nekasdieniška. Auklėtoja Laima Vaidilienė papasakojo apie emocinį vaikų sveikatos ugdymą per muzikavimą, šokius, o auklėtoja Virginija Jurevičienė per vaidybą. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Gasiūnienė pristatė skaitmeninių technologijų panaudojimą šiuolaikinių vaikų sveikatos ugdyme. Direktorė Sigita Baranovskiesnė papasakojo apie vaikų sveikatai palankių edukacinių erdvių kūrimą,  supažindino su lopšelio-darželio aplinka. Pavaduotoja ugdymui Nijolė Adamonienė pakvietė dalyvius praktiškai pajusti teigiamas emocijas per saviraišką.
    Pedagogų komandos pristatė stendinius pranešimus: „Emocinės vaikų sveikatos ugdymas ir tausojimas“ (Vanda Valiaugienė, Rasa Jurikienė ir Elida Kunigonienė), Mokyklėle „Pumpurėliai“ (Danguolė Koženiauskienė, Jurgita Naikauskienė),
 „Nuo pykčio iki nusiraminimo“ (Ina Švelnienė), „Saugau gamtą – augu sveikas“ (Laima Stasiulionytė, Edita Miškūnienė), „Mes sveiki ir laimingi“ (Danguolė Laužadienė, Nida Šaparnienė, Nijolė Skukauskienė, Rasa Tūskaitė), „Vienas žingsnis sveikatos link“ (Albina Kasparienė).
    Konferencijos pabaigoje vyko refleksija, diskusijos. Asociacijos prezidentė Rita Juozapaitienė dėkojo konferencijos organizatoriams už puikiai suorganizuotą respublikinę metodinę-praktinę konferenciją, lopšelio-darželio visam kolektyvui už šiltą ir malonų priėmimą. Konferencijos dalyviai džiaugėsi pasisėmę naujų idėjų, minčių. Jų išsakytos mintys: „Man nauja patirtis. Jaučiuosi išlaisvėjusi. Darželis – fantastika, inovatyvus, vau..!”, „Kūrybiškas kolektyvas ir veiklos pasakiškos“, „Labai patiko pojūčių kambarėliai, baltas pavydas...“.