VAIKŲ PAVASARIO ATOSTOGOS SKAMBĖJO ĮVAIRIOMIS MUZIKOS SPALVOMIS

   
Balandžio 24 d. Rokiškio kultūros centre atriedėję margučiai pakvietė pasakorių Dominyką Kolosovą į Atvelykio šventę „Ridu, ridu riduolėli...“ kartu pažaisti, pašokti ir pasekti savo smagius nutikimus.
   
Sekanti diena, balandžio 25 d., buvo pilna džiugių emocijų, šypsenų. Patricija Šniokaitė (mokytoja I. Šablinskienė) ir Adrijana Matukaitė (mokytoja J. Raugienė) dalyvavo IX tarptautiniame vokaliniame muzikos konkurse „Lėkime dainų sparnais“, kurią organizavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Dainomis mergaitės pasakojo apie pelėdos batus, žvirblio puotą, žiurkėną Vidą, taškuotą boružę. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais. Adrijana Matukaitė apdovanota laureatės diplomu. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_z4DoiLE9As


    Balandžio 26 d. vyko Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų etno šventė „Mes mažieji lietuvaičiai“. Etno būrelio vaikai ir kapelytė „Linksmieji muzikantai“ važiavo į Rokiškio muziejų, kur laukė linksmuolis Kiškis ir kvietė vaikus eiti ratelius, žaisti žaidimus, šokti šokius. Mažieji varpeliečiai mokė šokti lietuvių liaudies šokį „Šiaučiukas“. Šventės organizatoriai visiems įteikė padėkas. Po to kvietė į Rokiškio muziejaus oficiną, kurioje laukė sveikuoliškos vaišės.