AKCIJA „VISA LIETUVA ŠOKA“

 

    Rugsėjo 19 d. 17 val. Rokiškio kultūros centro aikštėje vyko akcija „Visa Lietuva šoka“, kurią inicijavo Lietuvos liaudies kultūros centras. Akcijos tikslas – per tradicinius šokius vienyti Lietuvos žmones, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą. Šioje smagioje šokių šventėje, kartu su miesto ansamblių šokėjais, šoko ir lopšelio-darželio ,,Varpelis“ ,,Saulės zuikučių“ ir ,,Pelėdžiukų“ grupių vaikai. Pasipuošę tautiniais kostiumais vaikai kvietė kartu šokti ir savo tėvelius, močiutes, brolius, seses. Jiems pritarė folkloro ansamblis „Gastauta“. Vaikų nuotaika buvo pakylėta. Šokančių bendrumo jausmas, nepaisant kartų skirtumo, vienijo visus dalyvaujančius.
   
Dėkojame ugdytinių tėveliams palaikiusiems visos Lietuvos akciją, aktyviai šokusiems kartu su mažaisiais šventės dalyviais.