TYLOJE SKAMBANTYS ŽODŽIAI

   
Gruodžio 13 dieną vyko poezijos ir muzikos vakaras ,,Žodžiai tyloje“. Į renginį susirinko mūsų darželio bendruomenės raiškaus žodžio mylėtojai. Vakaro vedančioji Rimutė Mateikienė pakvietė visus pabūti drauge Advento tyloje, žibintų šviesoje, atverti širdis žodžiams, kurie liejasi iš širdies į širdis...
    Renginio metu savo kūrybos eilėmis visus sužavėjo viešnia Janė Grigėnienė – Nepriklausomų rašytojų sąjungos, Dusetų K. Būgos bibliotekos literatų klubo ,,Atgaiva“ narė. Jaukią vakaro nuotaiką kūrė Kristinos Juodvalkienės, Anelės Čirūnaitės, Rimutės Mateikienės, Violetos Deksnienės skaitomos eilės, kurias apjungė Jurgitos Raugienės vadovaujamo ansamblio ,,Svaja“ atliekamos dainos, vokalinės instrumentinės grupės, kurioje dalyvavo mūsų ugdytinių tėvai – Jurga Tuskienė, Lina ir Antanas Daukšai - numeriai.
    Poezijos žodžiai, muzikos garsai sušildė vakaro dalyvių širdis, sužadino prisiminimus, norą gyventi, mylėti, kurti. Direktorė Sigita Baranovskienė ir Rimutė Mateikienė dėkojo visiems už padovanotą atokvėpio valandėlę, pasibuvimo drauge malonumą ir palinkėjo, kad baltas Laimės angelas lydėtų ir saugotų kiekvieną šeimą per visus metus.