RESPUBLIKINIS PROJEKTAS -KONKURSAS ,,AUGINK IR TU“

   
Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ bendruomenė nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų organizuotame projekte-konkurse ,,Augink ir tu“. Projekto tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros galimybėmis bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją.
   
Konkurse „Augink ir tu“ dalyvavo lopšelio-darželio jaunųjų ūkininkų ratelis. Šiam projektui siuntėme aprašymus iš veiklos ,,Smalsutės sodelyje“ su vaizdine medžiaga. Buvo  vertinama teikiamos viešinti informacijos turinys, jaunųjų ūkininkų veiklos atspindėjimas, inovatyvumas, vizualumas, bei parengtų viešinti pranešimų skaičius.
   
Lapkričio 24 dieną, kada Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“ šventė savo veiklos 40-metį, mus pasiekė džiugi žinia iš Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų - mūsų bendruomenė laimėjo projektą-konkursą ,,Augink ir tu“. Vaikučius pradžiugino smagūs pieštukai papuošti linksmomis karvutėmis. Lopšelis-darželis gavo taurę, kuri papildė kolekciją, piniginį prizą bei puodelius su logotipais. Piniginį prizą panaudosime įsigyjant vaikų veikloms ,,Smalsutės sodelyje“ reikalingo inventoriaus įsigijimui.
    Džiaugiamės šiuo laimėjimu! Tai skatina dar labiau stengtis ir tobulėti!